Solidarité Ukraine
INED Éditions. Звуковые архивы, Европейская Память о Гулаге
Retour
Fermer

« Слава Великому Полководцу и Воеводе Тов. Сталину »

Дня 5/3.   1945.

 

На твій лист відзиваюся до Теби моя найдороша братово Ми дякувати Богу потрохи здорові ни такі як треба жиєм а поводится дуже добри якого добра і здоровля Вам жилим зі серця і з любовю до вас к утру ми відчуваєм на душі і на тілі нашої взаїмної родіни, дороги брато(ва)...Як там Модю Господи (як ти) зроби(...) волоцюгою нам (чи) триматися дому не учиться а навіть до Мени нихочи відатися бо на мовляють его щоб зімною нистричався (ти) твоя сестра гануська що себе так все (...)

...а  типер і дуже добри вилика господині а він господар та ше до того дужи чесний що наробив тобі такого добра і труду що кажи вона б мені того низробила то правдою що нє а він не знає що ему більше зробилося що забрав твою працю і на крив собі хату і нічого навіть ниспільне що може треба якось помагати бо ми невзгоді так як пес зі собакою завши друтся як тілько ти виїхала а ту я ще троха не здужаю і жінка Модиста вже кілька разів гонили 

…від себе іди кажи до єї фамілії Али що робити Мусим терпіти може і для нас ще Бог має і на городить своєю ласкою ми просим єго помочі в день і в ночі за Ваше здоровля Опіку Надію ми вашім щоденнім життю, дорога братова тільки все поступай чесно привітно слухай своїх зверхників шануй себи і дитину і других з которими працюєм і жиєм то певно же будуть тебе любили ни гридися ни сумуй будь завсігди весела з вірою в майбутнє

 

…дорога братово напиши як як треба тобі грошей то ми тобі вислим а може бі знайшла ласку що тобі лекши було і дитині то як ось давай собі раду позатим в нас всю добри та як завши тілько просим Вас напишіть до нас. Дорога наша братова і Еленцю здоровимо Вас цілуваням ваших уст і жилим Вам всю що собі бажаєм зоставайте здорові раз на все.

 

Слава Виликому Полководйові і Воєводові Тов. Сталіну

 

 

                                                              Дня 5/3.   1945.

Отзываюсь на твоё письмо дорогая моя невестка, Мы благодаря Богу здоровы. Живём мы не то, что как полагается, а даже очень хорошо и этого добра и здоровья, с любовью к Вам,  желаем (вам) от (всего) сердца. К утру мы чувствуем, что душа и тело нашей общей родины, дорогие невестка (...) Как там Модест? Господи, что ты (поделаешь) лентяй, сидит дома, не учится и даже ко Мне не хочет податься, так как настраивают его, чтобы со мной он не встречался, ты, твоя сестра Аннушка, что себе так все (...) 

...а теперь уж хорошая, большая (солидная) хозяйка, а он хозяин, да ещё и такой честный, что заработал себе такого добра и труда, что сказала б она мне, что заработанно это сущей правдой. А он не знает, что ему самому ещё и больше было сделанно, что забрал (он) твою работу, «обогатил свой уют» и как будто ничего совместного (между нами и не было). Может нужно как-то помогать, поскольку у нас горе, а (мы наоборот) как пес с собакою, которые постоянно дерутся. Как только ты уехала, я немного приболел, да и жена Модеста уже несколько раз (выгоняла)
...от себя, иди, говорит, к её семье. Но что делать, Мы должны терпеть, может и для нас Бог ещё имеет ласку и наградит нас ею. Днём и ночью мы просим его о помощи, (молимся) за Ваше здоровье и за каждый день вашей жизни, (благодарим) за Опеку, за Надежду. Дорогая невестка, только поступай честно, радушно слушай своих сверстников, уважай себя, ребёнка и других с которыми (мы) работаем и живем, так несомненно будешь любима; не грусти, будь всегда весёлой, верь в будущее
…дорогая невестка, напиши если нужно тебе денег, то мы тебе вышлем, а может ты бы себе нашла ласку, то тебе и ребёнку было бы легче, так что давай (сама) себе совет, на этом у нас всё хорошо, да и всё как всегда, только просим Вас, напишите нам. Дорогая наша невестка, и Еленка приветствует вас, целует ваши уста и желаем Вам всё, что (мы) сами себе желаем, оставайтесь здоровы раз и навсегда.
     Слава Великому Полководцу и Воеводе Тов. Сталину
Transcription et traduction: Anastasia Gorelik