Solidarité Ukraine
INED Éditions. Sound Archives, European Memories of the Gulag
Retour
Fermer
Зіновій Сидерський, батько Володимира, під час Громадянської війни, 1918-1919 рр.
© Vladimir Siderski
Зіновій Сидерський, батько Володимира, у Чернігові, 1924 р.
© Vladimir Siderski
Зіновій Сидерський та український режисер Олександр Довженко у Києві, 1927 р. (Всеукраїнське кінофотоуправління).
© Vladimir Siderski
Зіновій Сидерський та український режисер Олександр Довженко у Києві, 1927 р. (Всеукраїнське кінофотоуправління).
© Vladimir Siderski
Зіновій Сідерський, заступник голови відділу землеробства ЦК КП(б) України. Київ, 1934 р.
© Vladimir Siderski
Зіновій Сідерський, заступник народного комісара землеробства Української РСР, незадовго до арешту. Київ, 1937 р.
© Vladimir Siderski
Vladimir Siderski, camp de Pechora, juin 1949.
© Vladimir Siderski
Володимир Сидерський у Печорському таборі, червень 1949 р.
© Vladimir Siderski
Володимир Сидерський через чотири місяці після закінчення університету, 16 листопада 1961 р.
© Vladimir Siderski

Від батька до сина

Батько Володимира був комуністичним активістом, який у 1930-х роках обіймав високі посади в Україні, а потім був заарештований і розстріляний під час Великого терору у 1937 році. Його син, Володимир, відразу ж не був репресований, але після Другої світової війни його також заарештували.