INED Éditions. Звукові архіви. Європейська пам'ять про гулаг

Європейська пам'ять про гулаг

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАМ'ЯТЬ ПРО ГУЛАГ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Європейська пам'ять про ГУЛАГ – це динамічна форма публікації, своєрідна «книга у процесі написання», збагачена мультимедійним контентом. Вона буде доповнюватися по мірі того, як з’являтимуться нові дослідження, присвячені примусовим переселенням на широких теренах Центральної та Східної Європи та колишньої радянської імперії.
У матеріалах англійською, французькою, російською, польською та українською мовами цитуються джерела, описуються методи та гіпотези дослідження, що дозволяє міжнародній аудиторії скласти уявлення про актуальні наукові роботи.
Проєкт складається з п'ятьох розділів:
У розділі ЗВУКОВІ АРХІВИ пропонуються тематичний, біографічний та картографічний підходи до історії сталінських депортацій; у розділі СТАТТІ зібрані наукові матеріали; розділ ПЕДАГОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ дозволяє широкій аудиторії краще зрозуміти історію за допомогою джерел; МАЙСТЕРНЯ ІСТОРИКА знайомить з дослідницькими підходами та методами. Розділ ДЖЕРЕЛА надає доступ до історичних джерел.

ЗВУКОВІ АРХІВИ. Європейська пам'ять про гулаг


ІСТОРІЇ ТИХ, ХТО ПЕРЕЖИВ ДЕПОРТАЦІЮ.

З 1939 до 1953 років біля мільйону мешканців європейських територій, анексованих СРСР, були насильницькі переселені.
З цього розділу ви дізнаєтеся про сталінські депортації завдяки тематичним, біографічним й картографічним презентаціям та часові шкалі.
Ми зібрали свідчення депортованих, засланих на спецпоселення або відправлених до ГУЛАГу з 1940 до 1952 років. 85 інтерв’ю доповнені документами й фотографіями з приватних та державних архівів, які раніше не публікувалися, та фільмами, зібраними міжнародною командою дослідників.

 

Статті Європейська пам'ять про гулаг

ЦЕЙ РОЗДІЛ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ НЕ ЛИШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, АЛЕ Й ПОБАЧИТИ ТА ПОЧУТИ ДЖЕРЕЛА, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АНАЛІЗ

Матеріали, опубліковані у цьому розділі, пройшли процедуру ґрунтовного експертного оцінювання і представлені у вигляді досліджень, присвячених темі примусових переміщень населення. «Мультимедійний» формат статей дозволяє поєднати текст з візуальними та аудіо джерелами, що дозволяє читачу отримати цілісне уявлення про предмет та результати дослідження.
Статті є у відкритому доступі, публікуються у відповідності до ліцензій Creative Commons та доступні кількома мовами.

Методичні рекомендації Європейська пам'ять про гулаг

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЙ СТАЛІНСЬКИ РЕПРЕСІЙ НА ОСНОВІ ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ ЖЕРТВ.

На основі особистих оповідань, зокрема автобіографічних, автори цього розділу пропонують особливий підхід до епізодів Другої світової війни та періоду сталінізму: німецько-радянській пакт (або пакт Молотова-Ріббентропа), закінчення війни, примусова праця тощо крізь призму особистого досвіду учасників.
З метою надати читачу можливість поглянути на історичні події з точки зору мешканців Центральної та Східної Європи, оповідання про ці сюжети розпочинаються цитатами з інтерв’ю.

Майстерня історика. Європейська пам'ять про гулаг

ОЗНАЙОМИТИСЯ З РОБОТОЮ ДОСЛІДНИКІВ

У цьому розділі ви знайдете різні подкасти, в яких йдеться про методологію дослідження, роботу з джерелами та опрацювання гіпотез.
Кожен подкаст – це діалог між представником наукового співтовариства, безпосереднього учасника проєкту, та стороннім спостерігачем.

 

Les données de la recherche Mémoires Européennesdu Goulag

METTRE À DISPOSITION LES DONNÉES DE LA RECHERCHE

Le projet de recherche à l’origine de cette publication a permis la constitution d’une base de données comportant plus de 180 entretiens sonores réalisés auprès de personnes qui furent déportées, entre 1939 et 1953, des territoires occidentaux de l’URSS et des pays du Centre et de l’Est européen, vers la Sibérie, le Kazakhstan et le Grand Nord russe.

Cette partie présente la base de données et les conditions d’accès aux données.