INED Éditions. Звукові архіви. Європейська пам'ять про гулаг

Європейська пам'ять про гулаг

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАМ'ЯТЬ ПРО ГУЛАГ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Європейська пам'ять про ГУЛАГ – це динамічна форма публікації, своєрідна «книга у процесі написання», збагачена мультимедійним контентом. Вона буде доповнюватися по мірі того, як з’являтимуться нові дослідження, присвячені примусовим переселенням на широких теренах Центральної та Східної Європи та колишньої радянської імперії.
У матеріалах англійською, французькою, російською, польською та українською мовами цитуються джерела, описуються методи та гіпотези дослідження, що дозволяє міжнародній аудиторії скласти уявлення про актуальні наукові роботи.
Проєкт складається з чотирьох розділів:
У розділі ЗВУКОВІ АРХІВИ пропонуються тематичні, біографічні, картографічний та хронологічний підходи до теми сталінських депортацій; у розділі СТАТТІ зібрані наукові матеріали; розділ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ дозволяє широкій аудиторії краще зрозуміти історію за допомогою джерел; ДОСЛІДНИЦЬКИЙ СЕМІНАР надає доступ до бази даних та методології досліджень.

ЗВУКОВІ АРХІВИ. Європейська пам'ять про гулаг


ІСТОРІЇ ТИХ, ХТО ПЕРЕЖИВ ДЕПОРТАЦІЮ.

З 1939 до 1953 років біля мільйону мешканців європейських територій, анексованих СРСР, були насильницькі переселені.
З цього розділу ви дізнаєтеся про сталінські депортації завдяки тематичним, біографічним й картографічним презентаціям та часові шкалі.
Ми зібрали свідчення депортованих, засланих на спецпоселення або відправлених до ГУЛАГу з 1940 до 1952 років. 85 інтерв’ю доповнені документами й фотографіями з приватних та державних архівів, які раніше не публікувалися, та фільмами, зібраними міжнародною командою дослідників.

 

Статті Європейська пам'ять про гулаг

ЦЕЙ РОЗДІЛ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ НЕ ЛИШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ, АЛЕ Й ПОБАЧИТИ ТА ПОЧУТИ ДЖЕРЕЛА, НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АНАЛІЗ

Матеріали, опубліковані у цьому розділі, пройшли процедуру ґрунтовного експертного оцінювання і представлені у вигляді досліджень, присвячених темі примусових переміщень населення. «Мультимедійний» формат статей дозволяє поєднати текст з візуальними та аудіо джерелами, що дозволяє читачу отримати цілісне уявлення про предмет та результати дослідження.
Статті є у відкритому доступі, публікуються у відповідності до ліцензій Creative Commons та доступні кількома мовами.

Методичні рекомендації Європейська пам'ять про гулаг

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЙ СТАЛІНСЬКИ РЕПРЕСІЙ НА ОСНОВІ ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ ЖЕРТВ.

На основі особистих оповідань, зокрема автобіографічних, автори цього розділу пропонують особливий підхід до епізодів Другої світової війни та періоду сталінізму: німецько-радянській пакт (або пакт Молотова-Ріббентропа), закінчення війни, примусова праця тощо крізь призму особистого досвіду учасників.
З метою надати читачу можливість поглянути на історичні події з точки зору мешканців Центральної та Східної Європи, оповідання про ці сюжети розпочинаються цитатами з інтерв’ю.

Дослідницький семінар Європейська пам'ять про гулаг

ЗВІТИ ПРО НАУКОВИЙ ПРОЦЕС ТА ДОСТУП ДО БАЗИ ДАНИХ.

В основу цього видання покладений науковий проєкт, присвячений проблемі примусових переміщень у ХХ столітті на великому східноєвропейському та радянському просторі.
Ми записали понад 180 аудіоінтерв’ю з людьми, депортованими з 1939 до 1953 рр. із західних територій СРСР до Сибіру, Казахстану та Крайньої Півночі, що стали основою нашої бази даних.
У цьому розділі ви знайдете базу даних та умови доступу до неї, а також тексти та відеоматеріали, що пояснюють аналіз джерел, методологію дослідження та розробку гіпотез.