Solidarité Ukraine
INED Éditions. Звуковые архивы, Европейская Память о Гулаге
Retour
Fermer

"Я думаю до смерти, как-нибудь, выдержу"

  Норильск. дня 10/IV. 5(1?).

 

Дорога Марусю i ти Дорогенька донечко Еленцю, знаближаючайся Весною з днем Праздника i воскресення Христова Витаю Вас, Христос Воскрес, з любови до вас з Серця i душi бажаю вам i Вашим подругам доброго здоровля в повностi на бравшись сьвiжих, Сил, що тя довгих лiт доброго i веселого життя .

Дорога Жена Марусю  (…)

Я Сегодня Отримав вiд Вас письмо за ко(торое)  вам дуже сердечно дякую, Якого я ожидав вiд вас i прийняв з радостiю, но схвилювало Мене що ти Марусю нi Слово не вiд повiля, я признаюсь тобi  що я нi серцем нi словом не подумав злого супроти тебе i думка незродилась, Марусю я коли Одержав вiд Б-р. Дмитра листа дня 18.го листопада i вашу Адресу я зара (з) написав первих два письма до тебе, в груднi знову два Оден на Еленцю з побажанiом Нового Року i сьвят Рож. Христова i ваше письмо яке я перве Одержав.

... Я описав Вам про мвое здоровя i пережиття i подрiбно i ваше, i Оставшого синояко Модуся та про цiлу Родину , .. дня. 9 . сiчня я одержав ваше друге письмо з фото карткою, i вдруге навiдпо(вiдь) з подякою в мiсци написав Тобi i Еленцi, По Адресу Еленцi, в повностi я надiявсь щови Одержети, i знетерт(п)еливiстю дожидав вiд Вас вiдповiдi

Марусю може ти подумала що так не терпiливо Ожидала виходила навстрiчу авiн так довго не писав заледви перви письмо i то на Еленцю Ожидав пока з може ему сама написати.

Мовби тоя нiчо або гiрша недовiряя а бiльш (...Еленцi) Дорога Марусю Я недумав цiого i недумаю А вiрив i знаю що ти своïм дiтюм Мама. Я не маю рiзницi що ти менi жiнка а Еленя, Донечка, ти сама не скажеш що любиш бiльш себе чи мене як свою дитину бо знаеш що тiльки товя одна любов i надiя будучого що задля його живеш, Марусю я думаю щоти знаеш Мене що я ни числив тiльки насебе i насвое життя а без рiзницш що ти той i я, i нашi Дiти, то одна наша любов i наше будуче i судьба для нас випала одна, i наших дiтей, i сегоднi я думаю тiль  просебе а про теби i нашiх дiтей (…) i знаю щови слабшi духом тiлом i здоровйом що вам бiль треба помогати як Mенi

...(Як) Мужчина зможу скорiш сам собi раду дати Якви в такiм пережитi, Марусю, Я Як виïздив з Тернополя, я передав письмо Б-р Дмитрови i просив Його щоб вiн не забував про вас про теби i Маленьку Донечку Еленцю, та Оставшегося сирiтку синочка Модеста щоб вiн був его Батьком i Опiкувався ним його здоровям i життям, а вам що буде всилi i можностi помагав хотяй зтого що позiстало, а замени забувайте наякмйсь час як зможу так буду жив боя сам безрадний на пораджу нiчого бо Остала вспинi тiльки Одна надiя якою живу i задля того я вас спросив в письмi бо я найбiльш думав про ваше життя i здо(ровля)

Дорога Марусю, Еленцю запитуе мене ше нуждаюся  тови вислети посилку я дуже дякую за вашу думку i ваше серци що не забуваете Мене но я не бажаю бо знаю що ви самi щови багато немаети i слабе здоровя i що буде завтра...,

Бережiть Себе i свого здоровля а Я тут неголоден Хлiба ест унас настiльки нiхто не думае за хлïб а що маленько до хлiба товже найменеше. були часи i голоднi в сiляко переходило то якось пережив а зара лучше i меньше Осталося чим  двайцять лiт каторги, всiо (всю) пройдя коп тiльки здоровя а життя i смерть побiдить,  

... i знову життя, Ми жевем но пойку получаю в день сiмсот грам хлiба одна лiтра суп пiв лiт, кашi сiмдесiат грм. Риби оден оладик, повнестю висторгае, я ще нироблю а дальше низнаю, зперва робив на рiжних роботах i кравцем i шевцем муляром щикатуром будiвничим хлiборезом i на общих роботях що тiльки хочеш, державсь до сорок девятого, пока недуга не зло мила, запаленя леченiв паролiок серци бiль голови, дуже тяжко клiмат вiчно мерзлотя заполярiи, я уже два роки не роблю дальше низнаю як буде уже по трохо здоровий дуже скучаю за Вами думаю чи прийдется звами стрiнути, i побачити Родину снова та взаïмно хоть поговорити, зiсвоïми рiдними Марусю, Тута много людей з рiжних сторiн i знаших поблиских сiл, роблять Мають зачоти за оден день робочий зачислють два днi i три  днi получають грошi вiд сто до двiстi залежить де хто робить i яку роботу, е взонi столова що можна купити зïстя добавити що там собi, но менiзавшо в моïм життi получается на оборот як було ще здоровя то робив задармо, а зара можно пiдробити нiмношк то мале здоровля но я затим не скучаю як нибудь думаю до смерти видержуi знову життя, Ми жевем но пойку получаю в день сiмсот грам хлiба одна лiтра суп пiв лiт, кашi сiмдесiат грм. Риби оден оладик, повнестю висторгае, я ще нироблю а дальше низнаю, зперва робив на рiжних роботах i кравцем i шевцем муляром щикатуром будiвничим хлiборезом i на общих роботях що тiльки хочеш, державсь до сорок девятого, пока недуга не зло мила, запаленя леченiв паролiок серци бiль голови, дуже тяжко клiмат вiчно мерзлотя заполярiи, я уже два роки не роблю дальше низнаю як буде уже по трохо здоровий дуже скучаю за Вами думаю чи прийдется звами стрiнути, i побачити Родину снова та взаïмно хоть поговорити, зiсвоïми рiдними Марусю, Тута много людей з рiжних сторiн i знаших поблиских сiл, роблять Мають зачоти за оден день робочий зачислють два днi i три  днi получають грошi вiд сто до двiстi залежить де хто робить i яку роботу, е взонi столова що можна купити зïстя добавити що там собi, но менiзавшо в моïм життi получается на оборот як було ще здоровя то робив задармо, а зара можно пiдробити нiмношк то мале здоровля но я затим не скучаю як нибудь думаю до смерти видержуi знову життя, Ми жевем но пойку получаю в день сiмсот грам хлiба одна лiтра суп пiв лiт, кашi сiмдесiат грм. Риби оден оладик, повнестю висторгае, я ще нироблю а дальше низнаю, зперва робив на рiжних роботах i кравцем i шевцем муляром щикатуром будiвничим хлiборезом i на общих роботях що тiльки хочеш, державсь до сорок девятого, пока недуга не зло мила, запаленя леченiв паролiок серци бiль голови, дуже тяжко клiмат вiчно мерзлотя заполярiи, я уже два роки не роблю дальше низнаю як буде уже по трохо здоровий дуже скучаю за Вами думаю чи прийдется звами стрiнути, i побачити Родину снова та взаïмно хоть поговорити, зiсвоïми рiдними Марусю, Тута много людей з рiжних сторiн i знаших поблиских сiл, роблять Мають зачоти за оден день робочий зачислють два днi i три  днi получають грошi вiд сто до двiстi залежить де хто робить i яку роботу, е взонi столова що можна купити зïстя добавити що там собi, но менiзавшо в моïм життi получается на оборот як було ще здоровя то робив задармо, а зара можно пiдробити нiмношк то мале здоровля но я затим не скучаю як нибудь думаю до смерти видержу

...Дорога Марусю i Ти Еленцю,

Нижалуйтесь на мени, знаю що болючо i прикро, я хотiв чим скорiш авоно получается на оборот, дорогенька Моя i Менi не подушi болючо вiдчуваю твоï бажання я повнiстю надiявсь що Ви моï письма Одержите, i, я знетерпиливiстю Ожидав вiд вас вiдповiдi, а коли я Одержав вiд вас письмо оденоше так тiль вiд Еленцi то я зродушiв що ви моех чотирох листiв неотримали тiльки останнiй з (…) ciчня. в який мало жив Маркл i по Адресi Еленцi, Мною потрясло болючо знаеш Мiкацi пройш (…) i не так скоро знову роспишеся, А в нас розрiшають тiльки 2-во письма в мiсяц сюди можна бiльше, Марусю, на пиши на пиши ти бiльше знаеш хто на нашi хатi живе чи сосiди ще живуть тi добрi що ми були солю в ïх очях, i сестра настя i ганка живi та здоровi чи писали до теби i про Iвана Мiха, чи вiн Оженився не споминали нiчо пронего, жаль що Б-р, Д-м, Попов (…) курорт. Пiсля Гуляння Милий.  

...

...

Спочинок Одно що трохо за до вас Менi що то предчувалося, снилося Менi ще посьвятах що дуже зуби болiли i Я витягнув половину зуба, i ми мучило через кiлька днiв i ночей заснути немiг думав про Вас i про модя щоб чолом що не сключилося,  Я Модiови написав щоб вiв себе чесно берiх свого здоровя i життя слухав дя-Д-м який виховував йго i вказував дальшу путь его життя, напиши Марусю чи вислав вам свою фото карточку бо я дожидав хотiв так подивитеся на нiого як виглядае i трудно писав що вислав що в груднi i досигоднi нема.

Марусю i Ти Дорогенька Еленцю пишiть до мене часто, недумайте що Я за Вас забув, хоть далеко  Я iз вами, но серцем душою Я завше Мiж. Вами,

Дорога Марусю i Ти Дорогенька Еленцю, кiнчу свою розмову звами прощаю вас, цiлую  Вашi уста солодкi бажаю Вам, Веселих Свят, 

Христос Воскрес

Бажае Вам Твiй Муж i рiдний

Петро, М- 

 

Норильск. дня 10/IV. 5(1?).

Дорогая Маруся и ты, дорогая доченька Еленка, с наступающей Весной, с днём Праздника и Воскресения Христова Поздравляю Вас, Христос Воскрес, с любовью к вам от сердца и души желаю вам и Вашим друзьям доброго здоровья, полностью набраться свежих сил, а также долгих лет, доброй и весёлой жизни.
Дорогая Жена Маруся (...)
Я сегодня получил от Вас письмо, за которое вас сердечно благодарю, которого я ожидал от вас и принял с радостью, но взволновало Меня то, что ты Маруся, ни слова не ответила. Я признаюсь тебе, что я ни сердцем, ни словом не подумал злого против тебя и мысль (даже) не родилась. Маруся, я когда получил от брата Дмитрия письмо (от 18 ноября) и ваш Адресс, я сразу же написал тебе первых два письма, в декабре снова два, одно Елене с пожеланиями на Новый Год и Рождественские праздники и ваше первое письмо, которое я получил. 
... Я описал Вам  (состояние) своего здоровья и свои переживания, подробные, о вас, и об оставшемся сыне Модесте и о всех родных, ... девятого января я получил ваше второе письмо с фотокарточкой, и сразу, ответил и поблагодарил Тебя и  Елену, (письмо послал) на Еленки адресс и очень надеялся, что Вы получити (его), и с нетерпением дожидался от Вас ответа.
Маруся, может ты подумала что, так нетерпеливо ждала, выходила навстречу (почтальону), а он так долго не писал, едва первое письмо и то для Еленки, ждал пока сама сможет ему написать.
Как будто бы я ничего или доверяю (тебе) меньше, а больше (Еленке). Дорогая Маруся, я этого не думал и не думаю, а верил и знаю, что ты своим детям Мама. Для меня нет разницы, ты моя жена, а Евгения, доченька. Ты (ведь) сама не скажешь, что любишь больше себя или меня, чем своего ребёнка, так как знаешь, что живешь лишь одной своей любовью и надеждой на будущее. Маруся, я думаю что ты меня знаешь, что я не считался лишь с собой и со своей жизнью (не думал лишь о себе и о своей жизни), а (наоборот), без разницы, что ты, то и я, да наши дети. Это одна наша любовь и наше будущее, и судьба для нас и наших детей, выпала одна. И сегодня я думаю о себе, о тебе и о наших детях (...) и знаю, что вы слабее духом, телом и здоровьем, что вам нужно больше помогать, чем Мне 
...(Как) Мужчина смогу скорее сам себе дать совет, но как же вы, Маруся, с такими переживаниями.  Когда Я выезжал из Тернополя, я передал письмо брату Дмитрию и попросил его, чтобы он не забывал вас: тебя, маленькую доченьку Еленку и оставшегося сиротой сыночка Модеста, чтобы он был его Отцом и беспокоился о нём, о его здоровье и жизни ; а вам, если у него будут силы и возможности, пускай помогает, хотя бы из того, что остаётся. А про меня забудьте, как-нибудь, как смогу, так буду жив, так как я сам неуязвимый, ничего полегчала бы спина. Лишь одна надежда, которой я живу и поэтому вас спрашивал в письме, это ваши жизнь и здоровье, о которых я так много думал.  
Дорогая Маруся, Еленка спрашивает меня, если (я) нуждаюсь, то вы вышлите посылку. Я очень благодарен за ваши мысли и за ваше сердце, что не забываете Меня, но (посылки) я не хочу, так как знаю, что вы сами многого не имеете и слабое здоровье (у вас) и (кто знает) что будет завтра...,
Берегите Себя и свое здоровье, а Я здесь не голоден: хлеба есть столько, что никто про хлеб и не думает, а что чуть-чуть к хлебу, так того уже меньше. Были и времена голодные, всякое приходилось, но (я это) как-то пережил, а сейчас лучше (стало) и осталось меньше, чем двадцать лет каторги. Всё проходит, лишь бы только здоровье, а жизнь и смерть победит, 
...и снова жизнь, ми живем. На паёк получаю (я) в день семсот грам хлеба, один литр супа, пол литра каши, семдесят грамм рыбы, один оладушек – (так что) полностью хватает. Я ещё не работаю, а (как там будет) дальше, не знаю. Сперва работал на разных работах: и портным, и сапожником, (и) маляром, (и) штукатуром, (и) строителем, (и) хлеборезом и на общих (коллективных) работах, что только хочешь. (Так) держался до сорок девятого (года), пока болезнь не сломала: воспаление легких, порок сердца, боль головы, очень тяжелый климат-вечная мерзлота заполярная. Уже два года (как) я не работаю, дальше не знаю как будет, уже по-немножечко выздоравливаю. (Я) очень скучаю за Вами, думаю, прийдётся (ли) с вами встретиться и снова увидеть родных, и хоть взаимно с ними поговорить. Маруся, здесь много людей с разных сторон и из наших близлежащих сёл; работают, имеют зачеты, за один рабочий день зачисляют два-три (рабочих) дня, получают деньги от ста до двухсот (рублей), в зависимости где-кто и какую работу выполняет. В зоне есть столовая, где можно купить еду и что-нибудь себе добавить. Но у меня как всегда, всё в моей жизни получается наоборот: когда было ещё здоровье, работал бесплатно, а сейчас (когда) можно немножко подработать, здоровье не позволяет. Но я за этим не скучаю, думаю до смерти, как-нибудь, выдержу.  
...Дорогая Маруся и Ты, Еленка,
Не жалуйтесь (не обижайтесь) на меня, знаю, что больно и обидно, я хотел чем скорее, а оно получается наоборот. Дорогая Моя и мне не по душе, больно, чувствую твои желания и я полностью (очень) надеялся, что Вы получите мои письма, и я нетерпеливо ожидал от вас ответа. Но когда я получил от вас лишь одно письмо, да и то от Еленки, я догадался, что вы моих четырёх писем не получили, (а получили) лишь последнее от (...) января, в котором Маркл (доживал свои последние дни) и (которое было отправленно) с адресса Евгении. Зная Микацю, (эта новость) меня очень потрясла и не так скоро можно было снова написать. Так как у нас разрешают писать только два письма в месяц, но (получать) здесь можно больше. Маруся напиши, напиши, ты знаешь больше: кто там у нас в доме живёт, соседи ли там живут, те «добрые », для которых мы были как « соль в их глазах »? И сестра Настя, и Анька, живы ли здоровы, писали ли тебе? А Иван Миха, женился ли он, ничего там про него не вспоминали? Жаль, что брат Дмитрий, Попов (...) курорт. После застолья, милый. 
...Сначала одно, что касаеться вас, мне что-то предчувствовалось (не то), снилось мне, ещё во время праздников, что у меня очень болели зубы и я вытащил половину зуба, (но этот сон) меня мучил несколько дней и ночей спать я не мог, всё думал про Вас и про Модю (Модеста), чтобы «лбом не стукнулся » (чтобы ничего плохого не произошло). Я Модесту написал, чтобы он вёл себя честно, берёг свое здоровье и жизнь, слушался дядю Дмитрия, который воспитывает его и указывает ему дальнейший путь в жизни. Маруся, напиши, отправил-ли (Модест) вам свою фотографию, я так ждал, так хотел посмотреть на него, как он выглядит. Ведь он усердно писал, что послал (фотографию) ещё в декабре, но (её) нет до сегодняшнего дня. 
Маруся  и Ты, Дорогая Еленка, пишите мне часто, не думайте, что Я Вас забыл, хоть Я и далеко, но я с вами, и сердцем и душой, я всегда рядом с Вами.
Дорогая Маруся и Ты, Дорогая  Еленка, заканчиваю свою беседу с вами, прощаю вас (прощаюсь с вами) целую Ваши сладкие уста, желаю Вам Весёлых Праздников,
Христос Воскрес
Желает Вам Твой Муж и родной
Петр, М.
Transcription et traduction: Anastasia Gorelik