Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

Europejska pamięć o Gułagu

EUROPEJSKA PAMIĘĆ O GUŁAGU: ALTERNATYWNA FORMA PUBLIKACJI NAUKOWEJ.

Ta dynamiczna forma publikacji, pewien rodzaj „książki w procesie tworzenia” wzbogaconej o materiały multimedialne, będzie rozwijana w oparciu o prowadzone badania nad przymusowymi przesiedleniami na rozległym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego imperium sowieckiego. Treści te będą stopniowo uzupełniane o nowe dane i analizy.
Niniejsza publikacja, dostępna w języku francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim, przedstawia materiały źródłowe, metody i hipotezy badawcze, dzięki którym odbiorcy z całego świata mogą zobaczyć z bliska, jak działa nauka. Jest ona skierowana zarówno do badaczy, nauczycieli, jak i do szerszej publiczności.
Publikacja składa się z pięciu części :
ARCHIWUM DŹWIĘKOWE przedstawia dzieje stalinowskich deportacji podzielonych na kategorie tematyczne, biograficzne i kartograficzne; zakładka ARTYKUŁY prezentuje badania naukowe; MATERIAŁY EDUKACYJNE pozwalają szerokiemu gronu odbiorców zrozumieć historię poprzez materiały źródłowe; WARSZTATY BADAWCZE presentują metodologię badań. DANE NAUKOWE zapewniają dostęp do źródeł badawczych.

Archiwum Dźwiękowe Europejska pamięć o Gułagu


HISTORIA PRZYMUSOWYCH PRZESIEDLEŃ OPOWIEDZIANA PRZEZ ŚWIADKÓW.

W latach 1939-1953 do obozów Gułagu trafiło około miliona mieszkańców z europejskich terenów zabranych lub należących do ZSRR.
W tej części zachęcamy do zapoznania się z historią stalinowskich deportacji podzielonych na kategorie tematyczne, biograficzne, kartograficzne oraz chronologiczne. Zostały tu zgromadzone relacje byłych zesłańców, którzy w latach 1940-1952 zostali wywiezieni przez władze radzieckie do specjalnych osiedli lub do obozów Gułagu. W tym miejscu prezentujemy 85 wywiadów, którym towarzyszą zebrane przez międzynarodowy zespół badaczy niepublikowane materiały, zdjęcia, archiwa prywatne i publiczne oraz filmy.

 

Artykuły Europejska pamięć o Gułagu

MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA I POSŁUCHANIA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, NA KTÓRYCH OPIERAJĄ SIĘ BADANIA NAUKOWCÓW.

W tej części publikujemy poddane wnikliwej recenzji artykuły, które przedstawiają wyniki badań związanych z tematem przymusowych przesiedleń ludności. „Multimedialna” forma artykułów umożliwia połączenie tekstu oraz wizualnych i dźwiękowych materiałów źródłowych, co pozwala czytelnikowi dokładniej zrozumieć przedmiot i wyniki badań.
Artykuły są ogólnodostępne, publikowane na licencji Creative Commons i w kilku wersjach językowych.

Materiały edukacyjne Europejska pamięć o Gułagu

ODKRYWANIE HISTORII REPRESJI STALINOWSKICH POPRZEZ RELACJE OFIAR.

Przeznaczone dla szerokiej publiczności materiały edukacyjne opierają się na osobistych informacjach, a dokładniej na fragmentach historii życiowych i proponują nowy sposób przedstawienia wydarzeń związanych z II wojną światową oraz epoką stalinizmu: pakt niemiecko-sowiecki (pakt Ribbentrop-Molotov), zakończenie wojny, praca przymusowa…
Europejska pamięć o Gułagu, opierając się głównie na fragmentach wywiadów, oferuje nowy wkład w tę tematykę, analizując ją z punktu widzenia ofiar (środkowo-wschodnich Europejczyków).

Warsztat badawczy Europejska pamięć o Gułagu

PRZEDSTAWIENIE PODEJŚCIA NAUKOWEGO

Prezentowane tu podcasty wyjaśniają, w jaki sposób analizowane są źródła, jak prowadzone są badania i jak opracowywane są hipotezy.
Każdy podcast opiera się na dialogu między dwoma członkami społeczności naukowej, z których jeden przyczynił się do projektu, a drugi jest osobą z zewnątrz.

Les données de la recherche Mémoires Européennesdu Goulag

METTRE À DISPOSITION LES DONNÉES DE LA RECHERCHE

Le projet de recherche à l’origine de cette publication a permis la constitution d’une base de données comportant plus de 200 entretiens sonores réalisés auprès de personnes qui furent déportées, entre 1939 et 1953, des territoires occidentaux de l’URSS et des pays du Centre et de l’Est européen, vers la Sibérie, le Kazakhstan et le Grand Nord russe.

Cette partie présente la base de données et les conditions d’accès aux données.