Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

Europejska pamięć o Gułagu

EUROPEJSKA PAMIĘĆ O GUŁAGU: ALTERNATYWNA FORMA PUBLIKACJI NAUKOWEJ.

Ta dynamiczna forma publikacji, pewien rodzaj „książki w procesie tworzenia” wzbogaconej o materiały multimedialne, będzie rozwijana w oparciu o prowadzone badania nad przymusowymi przesiedleniami na rozległym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i byłego imperium sowieckiego. Treści te będą stopniowo uzupełniane o nowe dane i analizy.
Niniejsza publikacja, dostępna w języku francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim, przedstawia materiały źródłowe, metody i hipotezy badawcze, dzięki którym odbiorcy z całego świata mogą zobaczyć z bliska, jak działa nauka. Jest ona skierowana zarówno do badaczy, nauczycieli, jak i do szerszej publiczności.
Strona składa się z czterech głównych części :
ARCHIWUM DŹWIĘKOWE przedstawia dzieje stalinowskich deportacji podzielonych na kategorie tematyczne, biograficzne, kartograficzne i chronologiczne; zakładka ARTYKUŁY prezentuje badania naukowe; MATERIAŁY EDUKACYJNE pozwalają szerokiemu gronu odbiorców zrozumieć historię poprzez materiały źródłowe; WARSZTAT BADAWCZY zawiera dane naukowe oraz metodologię badań.

Archiwum Dźwiękowe Europejska pamięć o Gułagu


HISTORIA PRZYMUSOWYCH PRZESIEDLEŃ OPOWIEDZIANA PRZEZ ŚWIADKÓW.

W latach 1939-1953 do obozów Gułagu trafiło około miliona mieszkańców z europejskich terenów zabranych lub należących do ZSRR.
W tej części zachęcamy do zapoznania się z historią stalinowskich deportacji podzielonych na kategorie tematyczne, biograficzne, kartograficzne oraz chronologiczne. Zostały tu zgromadzone relacje byłych zesłańców, którzy w latach 1940-1952 zostali wywiezieni przez władze radzieckie do specjalnych osiedli lub do obozów Gułagu. W tym miejscu prezentujemy 85 wywiadów, którym towarzyszą zebrane przez międzynarodowy zespół badaczy niepublikowane materiały, zdjęcia, archiwa prywatne i publiczne oraz filmy.

 

Artykuły Europejska pamięć o Gułagu

MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA I POSŁUCHANIA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, NA KTÓRYCH OPIERAJĄ SIĘ BADANIA NAUKOWCÓW.

W tej części publikujemy poddane wnikliwej recenzji artykuły, które przedstawiają wyniki badań związanych z tematem przymusowych przesiedleń ludności. „Multimedialna” forma artykułów umożliwia połączenie tekstu oraz wizualnych i dźwiękowych materiałów źródłowych, co pozwala czytelnikowi dokładniej zrozumieć przedmiot i wyniki badań.
Artykuły są ogólnodostępne, publikowane na licencji Creative Commons i w kilku wersjach językowych.

Materiały edukacyjne Europejska pamięć o Gułagu

ODKRYWANIE HISTORII REPRESJI STALINOWSKICH POPRZEZ RELACJE OFIAR.

Przeznaczone dla szerokiej publiczności materiały edukacyjne opierają się na osobistych informacjach, a dokładniej na fragmentach historii życiowych i proponują nowy sposób przedstawienia wydarzeń związanych z II wojną światową oraz epoką stalinizmu: pakt niemiecko-sowiecki (pakt Ribbentrop-Molotov), zakończenie wojny, praca przymusowa…
Europejska pamięć o Gułagu, opierając się głównie na fragmentach wywiadów, oferuje nowy wkład w tę tematykę, analizując ją z punktu widzenia ofiar (środkowo-wschodnich Europejczyków).

Warsztat badawczy Europejska pamięć o Gułagu

PRZEDSTAWIENIE PODEJŚCIA NAUKOWEGO ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO DANYCH.

Projekt badawczy, który leży u podstaw niniejszej publikacji, zajmuje się kwestią przymusowych przesiedleń ludności w XX wieku na rozległym obszarze Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego.
Pozwolił on na stworzenie bazy danych zawierającej ponad 180 nagranych wywiadów z osobami, które w latach 1939-1953 zostały deportowane z zachodnich terenów ZSRR i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na Syberię, do Kazachstanu i na rosyjską Daleką Północ.
W tej części zamieszczono bazę danych oraz warunki dostępu do danych. Znajdują się tutaj również teksty i filmy objaśniające analizę materiałów źródłowych, metodologię badań oraz proces formułowania hipotez.