Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Materiały szkoleniowe

 

Film ten należący do kronik filmowych Wschodniej Syberii oddaje swoistą atmosferę radziecką, widoczną zarówno w zachowaniu instruktora, jak i w propagandowych celach instruktażu.

Film ten został wyświetlony jako kronika filmowa Wschodniej Syberii w 1953 r.