Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

#Regulamin

Blocks

La Publication s’inscrit dans le cadre d’une volonté de l’Ined de promouvoir la science ouverte et ainsi la diffusion sans entrave des publications et données de recherche. Aussi, et sauf mention contraire, les textes et enregistrements publiés au sein de la Publication sont soumis au régime des Licences Creative Commons tel que décrit dans notre rubrique « Contenus sous Licences ouvertes ». Par exception, les contenus pour lesquels les auteurs n’ont pas accepté de diffusion sous Licences Creative Commons ou n’ont pas pu être identifiés, restent soumis aux dispositions classiques du copyright énoncées au sein de notre rubrique « Contenus sous copyright ». Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée.

Ochrona własności intelektualnej

Serwis www.gulagmemories.eu jest utworem dzieła autorskiego chronionym przez francuskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw własności intelektualnej. Jakiekolwiek kopiowanie lub umieszczanie strony w cudzych serwisach wymaga uprzedniej zgody dyrektora publikacji.
INED dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować rzetelność informacji zawartych na stronie i zastrzega sobie prawo do ich aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wywiady, artykuły lub obrazy podlegające prawu autorskiemu są publikowane zgodnie z moralnymi i ekonomicznymi prawami autorskimi określonymi w umowie. Dzieła te nie mogą być zmodyfikowane po ich opublikowaniu na stronie.
INED może być zmuszony do przerwania dostępu do strony w dowolnym momencie z powodów technicznych.
INED nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony.

Linki hipertekstowe

Zezwala się na umieszczanie przez osoby trzecie linków hipertekstowych do stron lub dokumentów publikowanych na stronie www.gulagmemories.eu, pod warunkiem, że strona nie jest powiązana z żadną zniesławiającą lub obraźliwą publikacją, ani z żadną publikacją nawołującą do nienawiści rasowej. Osoby trzecie gwarantują użytkownikowi możliwość identyfikacji pochodzenia i autora dokumentu.
INED nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedstawione na stronie linki hipertekstowe do zasobów zewnętrznych.

Ochrona danych osobowych

Strona zawiera informacje osobowe na temat deportacji Europejczyków do Gułagu w okresie władzy sowieckiej. W kontekście zbierania tych relacji zainteresowane osoby - na mocy umowy - wyraziły zgodę na późniejsze wykorzystanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji i publikacji prac naukowych.
Zgodnie ze zmienioną ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plików zawierających dane osobowe, każda osoba wymieniona z nazwiska ma prawo dostępu, zmiany, sprostowania i usunięcia danych jej dotyczących. Aby skorzystać z tych praw, każda osoba może przesłać swój wniosek pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do inspektora ochrony danych naszej placówce:

Lindsay Fusfeld
Inspektor ochrony danych osobowych

INED
Campus Condorcet
9 cours des Humanités CS 50004
93322 Aubervilliers Cedex – France
dpo@ined.fr

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje użytkownika o sposobie, w jaki INED gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z Serwisu.
Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności i Twoich danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych było zgodne z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plików zawierających dane osobowe i prawo dostępu do zebranych danych dotyczących danej osoby, znaną jako "ustawa o ochronie danych" oraz rozporządzeniem Parlamentu europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, znanym jako "RODO".

Gromadzenie plików Cookies

Jakie typu dane zbieramy w Serwisie:

A.

Cookies - za ich pomocą przeprowadzane są pomiary oglądalności i statystyk użytkowania strony. Pomiary oglądalności są zbierane przez "Matomo", darmowe i otwarte oprogramowanie do pomiarów statystycznych w sieci, kompatybilne z RODO i zalecane przez CNIL: https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-Cookies-de-mesure-daudience.

W jakim celu?

Pliki tekstowe Cookies są używane w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób i na jakich warunkach jest używana nasza strona internetowa. Gromadzone dane nie są powiązane z innym przetwarzaniem danych i nie pozwalają nam na monitorowanie nawigacji użytkownika z serwisów osób trzecich. Następnie dane te są wykorzystywane do tworzenia pomiarów oglądalności niezbędnych do poprawy jakości świadczonych usług na stronie: liczba odsłon - przeglądanych stron, najpopularniejsze strony, używane urządzenia peryferyjne, czas spędzony na stronie, geograficzny obszar połączenia użytkownika, itp.

Na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie wydawcy i administratora strony zgodnie z postanowieniami art. 6.

Jak długo przechowywane są dane?

Pliki te są przechowywane przez ustawowo określony okres przechowywania (6 miesięcy po połączeniu z serwisem internetowym) i są usuwane po upływie tego okresu.

Jakie są moje prawa w odniesieniu do tych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do zebranych danych, ich modyfikacji, sprostowania i usunięcia. W przypadku pytań związanych z wykonywaniem tych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe podano powyżej.

B.

Techniczne pliki Cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i komfortu nawigacji. Są to techniczne pliki Cookies niezbędne do świadczenia usługi komunikacji online, takie jak pliki Cookies niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa strony (http Cookies) oraz pliki Cookies służące do dostosowania interfejsu użytkownika (wybór dostępnych języków, parametrów wyświetlania itp.).

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Pliki Cookies są niezbędne do umożliwienia dostępu do strony internetowej, toteż nie można ich wyłączyć. Można je jednak ograniczyć lub usunąć. Wymaga to zmiany ustawienia Twojej przeglądarki internetowej.

NIE zapisujemy:

Zobowiązujemy się nie wprowadzać podczas przeglądania strony plików Cookies dotyczących reklamy, geolokalizacji w celach komercyjnych lub reklamowych ani plików Cookies dotyczących sieci społecznościowych generowanych przez udostępnianie linków. Gromadzenie plików Cookies i innych trackerów jest ściśle ograniczone przez niniejszą politykę prywatności.

Komitet ds. etyki i rzetelności naukowej

W przypadku stwierdzenia plagiatu, nieprzestrzegania zasad etyki, naruszenia bezpieczeństwa osób, które udzieliły wywiadu lub obowiązku powiadomienia ich o naruszeniu prawa autorskiego, należy  skierować  sprawę do komisji ds etyki lub  do rzecznika naukowego ds. integralności INED.
Dane kontaktowe :

  • Referent ds. integralności akademickiej i naukowej: Henri Léridon, integrite-scientifique@INED.fr (zob. również: https://www.INED.fr/fr/institut/qui-sommes-nous/organisation/referent-integrite-scientifique/)
  • Komisja ds. etyki: sec.comite-ethique@INED.fr (zob. również: https://www.INED.fr/fr/institut/qui-sommes-nous/organisation/instances/comite-ethique)

 

Comité d'éthique et intégrité scientifique

En cas de constatation de plagiat, non-respect de règles déontologiques, mise en danger des personnes ayant donné des entretiens, obligations de retour aux interviewés, il est possible de saisir le comité d'éthique ou le référent intégrité scientifique de l’Ined. Leurs coordonnées sont les suivantes: