Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

#Bаza dannych

Blocks

Dostępność metadanych i danych

Wszystkie dane są udokumentowane w bazie danych (wywiady, informacje o świadkach, archiwa, zdjęcia).

Informacje zawarte w Serwisie są otwarte i dostępne dla każdego.
Około dziesięciu wywiadów jest udostępnianych publicznie w całości (np. wywiad w wersji oryginalnej (wywiad w wersji oryginalnej  (rosyjski) lub w wersji francuskiej z Marytė Kontrimaitė) ). Ponadto dostępne są liczne fragmenty wywiadów, w wersji oryginalnej lub z dubbingiem. Dubbing wykonywany jest przez profesjonalnych tłumaczy w studio, w celu zachowania jakości dźwięku.
Niektóre wywiady biograficzne zostały przepisane w całości. W przypadku wywiadów bez transkrypcji towarzyszą krótkie biografie. W ciągu najbliższych kilku lat zostaną wykonane dodatkowe transkrypcje, aby umożliwić słuchaczom mającym problem ze słuchem dostęp do pełnej treści osobistych relacji świadków.

Dostęp do całości wywiadów składających się na korpus jest możliwy dla naukowców i badaczy, którzy jednocześnie prowadza działalność pedagogiczną pod warunkiem zatwierdzenia danego projektu badawczego przez komitet wydawniczo- redakcyjny.
Baza danych stanowi szczególnie cenne źródło dla studentów, nauczycieli i badaczy prowadzących badania nad przymusowymi wysiedleniami, szlakami zesłań i deportacjami w ogóle, "widzianymi z dołu". Może być również bardzo bogatym narzędziem do nauki języków obcych.

Informacje na temat wywiadów zawartych w bazie danych są w pełni dostępne.

 

 

 

Wniosek o dostęp do bazy danych

W celach badawczych wykładowcy i pracownicy naukowi mogą ubiegać się o pozwolenie na dostęp do całości wywiadów i dokumentów znajdujących się w bazie danych. Wniosek wraz z prezentacją projektu badawczego i CV należy wysłać do Komitetu redakcyjnego. Jeżeli odpowiedz jest pozytywna, wówczas zostanie podpisana umowa pomiędzy kierownikiem projektu a Narodowym Instytutem Badań Demograficznych (INED), określająca warunki korzystania z udostępnionych materiałów. Osobę podpisująca umowę obowiązują następujące klauzule:

  • być wyłącznym użytkownikiem dostępnych danych i nie przekazywać tych danych innym osobom.
  • pobierać materiały dając gwarancję, że będą one przechowywane tymczasowo i chronione przed dostępem użytkowników z zewnątrz.
  • usunąć dane po upływie czasu określonego w umowie
  • powstrzymywać się od komercyjnego wykorzystywania danych
  • wywiady należy traktować zgodnie z zasadami praktyki naukowej
  • poinformować komitet redakcyjny o wszelkich publikacjach i upowszechnianiu jakiejkolwiek części pobranego z bazy materiału oraz przesyłać wszelkie artykuły, nagrania audycji radiowych i innego typu produkcje oparte na tych danych.
  • wymienić źródło danych w dowolnej produkcji w formie: źródło: Sound Archives - European Gulag Memories, www.gulagmemories.eu, INED, ostatnio konsultowane na stronie xx.
  • usunąć dane w przypadku naruszenia umowy.