Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

TemaTyczny

BioGrafie

Carto Grafie

ChronoLogiczne

Projekt

Niepublikowane tu zeznania i dokumenty zapraszają do zapoznania się z historią deportacji stalinowskich. W latach 1939-1953 ponad million obywateli zamieszkujących  terytorium Europy, które na początku drugiej wojny światowej znalazło się pod okupacją sowiecką lub które po zakończeniu działań wojennych znalazło się w strefie wpływów Związku Radzieckiego zostało zesłanych do łagrów: część z nich trafiła do obozów pracy, a najliczniejsza grupa  została zmuszona do osiedlenia się w wioskach na Syberii i w Azji Centralnej.

Oferujemy również dostęp do bazy danych 180 wywiadów.