Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

Сибирь

Chrono. °1940
Chrono. °1944
Chrono. °1947
Chrono. °1949
Chrono. °1950

Projekt

Niepublikowane tu zeznania i dokumenty zapraszają do zapoznania się z historią deportacji stalinowskich. W latach 1939-1953 ponad million obywateli zamieszkujących  terytorium Europy, które na początku drugiej wojny światowej znalazło się pod okupacją sowiecką lub które po zakończeniu działań wojennych znalazło się w strefie wpływów Związku Radzieckiego zostało zesłanych do łagrów: część z nich trafiła do obozów pracy, a najliczniejsza grupa  została zmuszona do osiedlenia się w wioskach na Syberii i w Azji Centralnej.

Oferujemy również dostęp do bazy danych 180 wywiadów.