Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Kołchoz im. Stalina

Człowiek radziecki człowiekiem pracy

 

Organizacja pracy w kołchozie posiada wszystkie cechy tzw. sowietyzmu: wprowadzenie mechanizacji przy masowym zachowaniu pracy ręcznej. Kolektywizm w gospodarstwach rolnych oparty jest prawie na tych samych zasadach jak praca w fabryce na taśmie. Widać również formy niedostrzegalnej w tamtych czasach dominacji, mężczyzn nad kobietami, którzy posiadają wszelkie atrybuty władzy (garnitur, mechanika, w tym przypadku motocykl, itd.)

 

Film ten został wyświetlony jako kronika filmowa Wschodniej Syberii w 1950 r.