Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Akt zgonu Ireny, która jeszcze żyje

Matka Jána została na ogół dobrze przyjęta po powrocie. Poznała adwentystów, którzy byli dla niej bardzo wyrozumiali i dużo jej pomogli.

Ján opowiada o pierwszym mężu swojej matki, Kawaschu, który poprosił o akt zgonu swojej żony pięć lat po jej śmierci, a następnie ponownie się ożenił.

Po jej powrocie niektórzy mieszkańcy patrzyli na nią krzywym okiem, ponieważ miała dziecko i ponownie wyszła za mąż, ale ludzie przeważnie byli dla niej wyrozumiali.

Irena najpierw zamieszkała u adwentystów, a potem udało jej się odzyskać połowę domu, który zajmowała przed deportacją.

Ludzie podziwiali jego matkę za jej charakter.