Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Wojna i amnestia - Amnestia i podróż do Kirgistanu

Po inwazji Niemiec hitlerowskich na ZSRR, kiedy Polacy dowiadują się, że są objęci amnestią i że mogą opuścić miejsca zsyłki, wyruszają w kierunku Azji Centralnej.