Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

ArTicles Mémoires Européennes du Goulag

Inedéditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Ojciec Austry i Liliji w mundurze z jego jednostką
© Austra Zalcmane
Link to back

Opis:

Dom rodzinny
© Austra Zalcmane
Link to back

Opis:

Trzy siostry i ich rodzice
© Austra Zalcmane
Link to back

Opis:

Ponowne spotkanie na Łotwie po zwolnieniu
© Austra Zalcmane
Link to back

Opis: