Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

ArTicles Mémoires Européennes du Goulag

Inedéditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Młodzież w kołchozie
© Valli Arrak
Link to back

Opis:

Młodzież w kołchozie
© Valli Arrak
Link to back

Opis:

Rysunek przedstawiający „ubiory syberyjskie" koleżanek Valli Arrak, wykonany przez nią 23 listopada 1952 r.
© Valli Arrak
Link to back

Opis:

Brygada dziewcząt przy pracy
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Brygada kobiet przy budowie linii kolejowej
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Brygada pracująca przy rąbaniu drzewa
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Kobiety przy pracy
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Kobiety przy pracy
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Urodziny
© Rimgaudas Ruzgyz
Link to back

Opis:

Matka Anatanasa Kybartasa wśród grupy kobiet
© Anatanas Kybartas
Link to back

Opis:

Zesłańcy z jednego wagonu. Anatanas Kybartas jest z nich najmłodszy
© Anatanas Kybartas
Link to back

Opis:

Pogrzeb siostry Danuty Wojciechowskiej w Kazachstanie
© Danuta Wojciechowska
Link to back

Opis:

Święto w wiosce zesłańców
© Irina Tarnavska
Link to back

Opis:

W wiosce zesłańców
© Irina Tarnavska
Link to back

Opis:

Litwinki w Kaltuku, lata pięćdziesiąte
© Larissa Salakhova
Link to back

Opis:


© Alexandra Fotieva
Link to back

Opis:


© Alexandra Fotieva
Link to back

Opis:


© Alexandra Fotieva
Link to back

Opis: