Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Odmowa przyjęcia obywatelstwa radzieckiego i deportacja

Matka Michaliny odmawia paszportyzacji. Cała rodzina zostaje deportowana.