Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Rodzina i dzieciństwo

W tym fragmencie Julia przywołuje postać swojego ojca, który był działaczem związkowym i matkę, bardzo przywiązaną do tradycji żydowskiej.