Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Zmiana statusu: z uchodźców stają się wysiedleńcami, 1940-41

 

Po inwazji Wilna przez Sowietów, rodzina Julii znajduje schronienie na wsi, a następnie zostaje wysiedlona na Ural. Julia zrozumiała, że Niemcy hitlerowskie napadły na ZSRR widząc płaczące swoje rosyjskie koleżanki i kolegów.