Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Cisza i niepewność - niepewność

Okres 1949-1953 był naznaczony wieloma sygnałami zagrożenia w kontekście kampanii antysemickich w Związku Radzieckim. W tym samym czasie pojawiły się drobne uprawnienia i pełne otwarcie, a rodzina starała się interpretować te sprzeczne ostrzeżenia, odnaleźć swoje miejsce w środowisku pracy, w szkole. Naum Kleiman próbując odtworzyć swoje postrzeganie tego etapu nie może się powstrzymać, żeby stwierdzić brak logiki i braku spójności w systemie represji.