Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Odmowa wstąpienia do partii (wersja oryginalna - język rosyjski)

Ojciec Maritė Kontrimaitė, mimo nalegań dyrektora Sowchozu, odmówił wstąpienia do partii. Użył pretekstu, że był deportowany, aby usprawiedliwić się, że "nie zasługuje" na bycie członkiem organizacji partyjnej.