Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Odmowa wstąpienia do partii (wersja FR)

Ojciec Maritė Kontrimaitė, mimo nalegań dyrektora Sowchozu, odmówił wstąpienia do partii. Użył pretekstu, że był deportowany, aby usprawiedliwić się, że "nie zasługuje" na bycie członkiem organizacji partyjnej.