Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Narodziny i deportacja: Ucieczka przed armią każdego z okupantów

Czy wiadomo Panu, dlaczego ojciec ukrywał się w lesie jak i inni mężczyźni? 

 

Nie, nie umiem powiedzieć dlaczego. Oczywiście zadaliśmy to pytanie matce i ona powiedziała, że ojciec nie chciał brać udziału w wojnie, nie chciał wybierać między jednymi i drugimi. Ukrywał się w lesie przed mobilizacją zarówno sowiecką jak i niemiecką.

Czyli został zadenuncjowany jako dezerter?
Owszem: matka mówiła, że kiedy przyszli Sowieci, on nawet umieścił czerwoną flagę na swoim domu.”