Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Zbiorowe uwolnienia - dekrety dotyczące Litwy

Zbiorowe uwolnienia przeprowadzane są na podstawie dekretów, które „odzwierciedlają” dekrety o procesie deportacji: dotyczą one kategorii określonych pierwotnie w tych ostatnich, lub części z nich, czasami wyłączając niektóre deportacje w zależności od terytorium pochodzenia (deportowani z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii są zatem wyłączeni z pierwszego dekretu łagodzącego warunki deportacji). Poniżej znajdują się główne dekrety dotyczące specjalnych przesiedleńców z Litwy.

 

 

1954

5/7

Rozporządzenie Rady Ministrów ZSRR w sprawie zniesienia niektórych ograniczeń w sytuacji prawnej specjalnych wysiedleńców

13/7

Stwierdzenie nieważności dekretu Prezydium Rady Najwyższej z dnia 26/11/1948 r. (w sprawie odpowiedzialności karnej w przypadku ucieczki)

16/7

Dzieci specjalnych przesiedlenców  (do 16 roku życia, jeśli są studentami)

 

Zniesienie pewnych ograniczeń, którym podlegają specjalni wysiedleńcy  (nie dotyczy to członków rodzin żołnierzy Armii Andersa, wspólników i bandytów oraz kułaków, deportowanych z Litwy, Ukrainy, ... w latach 1945-1952)

13/8

Zniesienie ograniczeń dotyczących specjalnych przesiedleńców dla byłych kułaków i innych osób

2/12

Zwolnienie ze specjalnego statusu wysiedleńców dla uczestników Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nauczycieli, inwalidów itp.

16/12

Niemcy i członkowie ich rodzin, deportowani w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

1955

19/3

Członkowie rodzin osob uwolnionych na mocy wcześniejszych  dekretów

 

Wysiedleńcy na uchodźstwie, którzy zostali deportowani po odbyciu kary za szczególnie poważne przestępstwo przeciwko Państwu, jeżeli ich rodziny nie są aktualnie deportowane.

 

Osoby powracające do Polski na mocy umowy repatriacyjnej

9/5

Zwolnienie ze specjalnego statusu wysiedleńców dla członków partii i kandydatów do partii oraz ich rodzin na uchodźstwie.

29/6

Aby wzmocnić agitację polityczną wśród  specjalnych wysiedleńców

17/9

O Amnestii obywateli radzieckich, którzy współpracowali z okupantem podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 r.

24/11

Dekret  SM 1963-1052-c

1956

1957

21/1

Byli urzędnicy burżuazyjnego rządu Litwy, itp. mają zakaz powrotu na Litwę.

1958

1/4

Osoby wybierane do rad miejskich, itp.

22/5

Współdziałanie z narodowa konspiracją i członkami ich rodzin

 

Byli kułacy i członkowie ich rodzin

 

Wszyscy bez prawa do powrotu do miejsc, z których zostali deportowani

Bez prawa powrotu do miejsc, z których zostali deportowani)

7/8

Byli żołnierze Armii Andersa i członkowie ich rodzin

1960

7/1

Członkowie rodzin przywódców i uczestników nacjonalistycznego podziemia i band nacjonalistycznych, deportowani z Litwy, Łotwy, Estonii; byli kupcy, właściciele, fabrykanci, członkowie rządów mieszczańskich (bez prawa powrotu do miejsc, z których zostali deportowani).

1961

18/4

Byli uczestnicy nacjonalistycznego podziemia i nacjonalistycznych band zbrojnych, skazani za przestępstwa popełnione przed ukończeniem 18 roku życia, z prawem pobytu na terytorium, na którym wcześniej mieszkali

1963

6/12

Szefowie i uczestnicy nacjonalistycznego podziemia i zbrojonych band

1964

24/4

Byli uczestnicy antyradzieckich organizacji nacjonalistycznych (skazani na mocy rozporządzenia komisji nadzwyczajnej NKWD/NKGB/MVD ZSRR)

1965

30/09

"Świadkowie Jehowy", "Chrześcijanie prawdziwej wiary prawosławnej", "Adwentyści-Reformatorzy" i członkowie ich rodzin

Źródła: Różne dekrety, jak również streszczenie Archiwum Specjalne Litwy, f. V-135, inw. 7, d. 549, ff. 3-5.