Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Aresztowanie Eeli

Będąc już na zesłaniu na Syberii, Eela zostaje aresztowana i uwięziona za działalność kontrrewolucyjną. Opisuje przesłuchania i codzienne życie więzienne.