Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

ArTicles Mémoires Européennes du Goulag

Inedéditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Osiedle pracy „Norminga”, obwód Konocha, Rejon Północny, 1930-1931 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Domki z kwaterami dla dwóch rodzin w osiedlu pracy w Rejonie Północnym, 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Barak dla dzieci w specjalnym osiedlu, Rejon plesiecki, 1930 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Dzieci przed szkołą w osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Szpital w specjalnym osiedlu pracy, Rejon Chołmogory, 1930 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Szpital w specjalnym osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Rozdawanie przydziału chleba kułakom, rejon Chołmogory, 1930 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Sklep w specjalnym osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Obora w czasach organizowania specjalnego osiedla pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Obora w specjalnym osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Wytwórnia smoły w specjalnym osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis:

Klub w w specjalnym osiedlu pracy w 1937 r.
© Archiwum UWD obwodu archangielskiego
Link to back

Opis: