Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Chcesz udostępnić prywatne dokumenty archiwalne

Jeżeli osobiście jesteś świadkiem wydarzeń objętych tematyką muzeum lub wśród członków twojej rodziny należącej do starszego pokolenia są osoby, które były ofiarami deportacji, to możesz się do nas zgłosić pod warunkiem, że dołączone dokumenty będą opatrzone legendą, komentarzem oraz pozwoleniem na ich rozpowszechnianie od osób posiadających autorskie prawa majątkowe. Należy dołączyć życiorys osoby, której  te dokumenty  bezpośrednio dotyczą.

Materiały należy dostarczyć za pomocą formularza przeznaczonego do tego celu. Ewentualnie można je wysłać za pomocą serwera lub w formacie CD-ROM.

Więcej informacji znajdziesz pisząc na adres: 

Cercec

Archives sonores. Mémoires européennes du Goulag

44 rue de l’Amiral Mouchez

F-75014 Paris

Informacij contact <à> gulagmemories <dot> eu