Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Wybitni profesorowie

„W Krasnojarsku, w 1954 r. była grupa wybitnych profesorów Żydów, którzy po aferze z lekarzami musieli wyjechać.”

Przepędzono ich w 1953 r. jak wybuchnęła ta afera.

Wśród nich był profesor, który współpracował z Kochem, uczonym, który odkrył prątki gruźlicy”.