Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

W jaki sposób rodzice utrzymywali ze sobą kontakt (wersja EN)

 „ [...] Następnie przeprowadzili ankietę. Został skazany na deportację, a nie na karę więzienia.

Ojciec napisał do mamy list i dzięki temu rodzice się odnaleźli”.