Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Jako deportowany i student w Tomsku

„ Na Syberii, w Instytucie Mechaniki, nikt nie wiedział, że jestem “wysiedlony”, nikomu o tym nie mówiłem, mówiłem tylko, że jestem “ewakuowany” […]. Na przykład, mój najlepszy kolega, Ławrow, nienawidził  kułaków [chłopi deportowani w latach trzydziestych].Według niego byli to najgorsi wrogowie. Dlatego też nie wypowiadałem się. Nikt o niczym nie wiedział, nawet w moim zakładzie pracy.  Zaproszono mnie nawet, żebym wstąpił do partii.”