Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Brak stygmatyzacji

Nie można powiedzieć, że pobyt na zesłaniu odcisnął piętno na synu Galiny Mikelioninė, jako konsekwencji jego statusu jako byłego specjalnego przesiedleńca, mimo że  jego litewskie nazwisko nie budziło wątpliwości co do jego pochodzenia na tych syberyjskich terenach. Być może jedynie wojsko nie przydzieliło go do jakiegoś lepszego oddziału z powodu jego przeszłości.