Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Brak stygmatyzacji

Nie można powiedzieć, że pobyt na zesłaniu odcisnął piętno na synu Galiny Mikelioninė, jako konsekwencji jego statusu jako byłego specjalnego przesiedleńca, mimo że  jego litewskie nazwisko nie budziło wątpliwości co do jego pochodzenia na tych syberyjskich terenach. Być może jedynie wojsko nie przydzieliło go do jakiegoś lepszego oddziału z powodu jego przeszłości.