Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Powstanie "Memento" (w wersji oryginalnej - RU)

W tym fragmencie Peep Varju opowiada, jak w 1989 roku wraz z innymi ocalałymi z zesłania założył stowarzyszenie „Memento”, którego celem jest zgrupowanie osób deportowanych z Estonii oraz zbieranie dokumentacji oraz upamiętnianie ofiar czasów sowieckich.