Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

Retour
Fermer

Siostry wspominają las

Podczas gdy ich mama pracuje, obydwie siostry Austra Zalcmane i Lilija Kaijone zbierają w lesie borowinę. Ze wzruszeniem wspominają wrażenia, jakie wywoływał w nich las.