Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Arsenij Rogiński

Prezentowany tu wywiad z Arsenjem Rogińskim został przeprowadzony w ramach projektu "Sound Archives" 30 marca 2009 roku przez Martę Craveri w obecności Alaina Bluma i Sabine Breuillard. Jego tłumaczenie na język francuski zostało opublikowane w ramach hołdu złożonego mu w Cahiers du Monde russe, 59/2-3 kwietnia-września 2018, str.