Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Łagier

Juozas Eidukiavicius od 17 roku życia przebywał w kilku najcięższych łagrach byłego ZSRR ; na Dalekiej Północy, w łagrach kołymskich : Inta i Workuta. Był również więziony w Ozierłagu, w  jednym z  największych łagrów na Syberii w obwodzie Irkuckim, między  miastemTajszet i Brackiem, wzdłuż Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM), biegnącej na północ od Kolei Transsyberyjskiej i równoległej do niej.

Uczestniczył w strajku, w buncie, zbiegł z obozu, ale został schwytany i ponownie w nim osadzony.