Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Zwrot mienia

Nikt nie prosił o zwrot ziemi i nikt im jej nie oddał. Podczas sowieckich rządów, nic nie zostało zwrócone. Większość chutorów zostało zlikwidowanych. Chutory (jednozagrodowa osadnicza posiadłość  wiejska złożona z jednego lub kilku zabudowań i stanowiąca jedno gospodarstwo N.d.T)* Zamiast tego zbudowano kołchozy. Kiedy Litwa odzyskała niepodległość, zaczęto przydzielać mieszkania, wypłacać odszkodowania za utracone grunty. Domas Laurinskas otrzymał odszkodowanie, ale z powodu inflacji wszystko stracił.
*KRAJOBRAZ ROLNICZY LITWY I TENDENCJE JEGO ZMIAN
Filomena Kavoliutë Uniwersytet Wileñsk
Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 11(3) 2012, 127-135 Rozproszona rodzina