Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Sowietyzacja w kolorze biało-czarnym

 

W albumie ze zdjęciami NKWD brakuje tylko kolorów (zob. zdjęcie „Pierwsze osiedla chłopów przesiedlonych na Daleką Północ”), stanowi on ilustrację tego, co władze traktują jako sowietyzację.

Legenda pod zdjęciem jest jednoznaczna: “Osiedla pracy kształtują nowego człowieka”, niemniej zdjęcie mówi samo za siebie. Na zesłaniu jak i we wszystkich stronach ZSRR następuje rozwój kolektywizmu, praca odbywa się tylko i wyłącznie w brygadach zarówno męskich jak i żeńskich. Zdjęcia upamiętniają zbiorowy trud i dumę z mechanizacji rolnictwa. 

Nowe wartości społeczne przenikają do społeczeńswa poprzez przynależność „rozkułaczonych” do zbiorowych organizacji:  uczniowie wstępują do organizacji pionierów, powstają kluby aktywistów działających pod czujnym okiem Stalina lub amatorskie zespoły muzyczne. Obraz wystrojonej rodziny przy suto zastawionym stole stanowi doskonały symbol awansu społecznego. Natomiast portrety ludzi, któym przyznawano tytuł stachanowca są mniej podretuszowane, albowiem zostali oni przewodnikami pracy przechodząc przez poprawczy obóz pracy. Czy te niesamowite zdjęcia niejakiego A.R. Berforta i A.P. Ławrientiewa, którzy wyglądają jak więźniowie łagru w dzień po aresztowaniu, nie pokazują prawdziwego oblicza NKWD ?

Poniższe legendy pochodzą z albumu NKWD.

Dwie ostatnie legendy w całości brzmią następująco:

 

12. Stachanowiec A.R. Befort, hodowca świń w osiedlu pracy „Niemieckij” wyhodował czternaście prosiąt tej samej maciory.
13. Stachanowiec A.P. Ławrientiew, ogrodnik-sadownik w osiedlu pracy„Niemieckij”. W 1936 r. otrzymał nagrodę 75 rubli od Obwodowego Komitetu Wystaw za osiągnięcia w dziedzinie ogrodnictwa.”