Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Represje na Litwie

«Kiedy nastała władza sowiecka… kończyłem liceum, w czasach Niemców... w naszej klasie prawie wszyscy wyjechali: albo na inne kontynenty, albo na Syberię. Mieliśmy trzy klasy chłopców, po około 30 uczniów w każdej klasie, ale tylko 5 z nas ukończyło szkołę ...»