Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Zdjęcia rodzinne

1. Rodzina ze strony ojca Varju w 1926 roku. Od góry od lewej: wujek (który walczył po stronie Niemców i zmarł z powodu ran odniesionych podczas działań wojennych), ojciec Peepa, (który zginął w łagrze w Wiatce), jakaś kobieta, wujek (rozstrzelany przez Sowietów w 1941 r.), wujek (który po wojnie przez 5 lat ukrywał się w lesie i został amnestionowany w 1950 r.); poniżej babcia Peepa z ciocią, dziadek i inna ciocia.

2. Ojciec Peepa (z lewej) i jego kolega po ukończeniu szkoły wojskowej w 1928 r.

3. Rodzina Peepa tuż przed jego narodzinami, 1935 r. Od góry od lewej: ciotka, która przygarnęła go po powrocie z Syberii, siostra, robotnik rolny, matka z bratem na kolanach, babcia i ojciec.

4. Peep Varju (2. od prawej) z braćmi i siostrą, Estonia 1940.

5. Syberyjski sierociniec, 1942.

6. Dzieci z sierocińca w lipcu 1946 r., Peep stojący pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie.

7. Peep Varju w 1947 roku, tuż po powrocie do Estonii.