Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu
Retour
Fermer

Wybór siły roboczej

Po ponad miesięcznej podróży deportowani dotarli wreszcie do celu. Na przystani czekali na nich uprzedzeni o ich przybyciu dyrektorzy okolicznych kołchozów. Ale większość z nich była rozczarowana konwojem złożonym prawie wyłącznie z kobiet i dzieci. Każdemu zależy na najbardziej zdolnych do pracy zesłańców. Z drugiej strony, rodziny złożone z kobiet i małych dzieci nie znajdują chętnych..., ale skoro już tu przybyły, to trzeba je stąd zabrać. Rodzina Austry trafia do odległego sowchozu.