Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

63
×

Arseni ROGIŃSKI


Sala ta został otwarta w hołdzie Arsenijowi Rogińskiemu (1946-2017), Przewodniczącemu międzynarodowego stowarzyszenia Memorial international badającego zbrodnie stalinowskie zaraz po jego śmierci. Prezentujemy wywiad, który przeprowadziliśmy z nim 30 marca 2009 roku, w jego 63. urodziny, w ramach projektu "Sound Archives - European Memories of the Gulag". Jego francuski przekład został opublikowany w ramach hołdu złożonego mu w Cahiers du Monde russe, 59/2-3, kwiecień-wrzesień 2018, str.

Oto początek tekstu, opublikowanego w tym samym numerze Cahiers du monde russe, o nim:

"Ten hołd ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ nasze pokolenie historyków jako pierwsze skorzystało z otwarcia sowieckich archiwów i na którego prace wywarł niezwykle istotny wpływ jako człowiek. Jego śmierć jest nie tylko stratą nadzwyczajnej postaci dla całej Rosji. Ale również dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w pisaniu nowej historii ZSRR, łącząc źródła archiwalne i relacje świadków. Arsenij Roginski był przewodnikiem po otwierającym się pod koniec lat osiemdziesiątych oceanie źródeł. Zwrócił uwagę na znaczenie tych dokumentów, w stosunku do których wielu historyków odnosiło się z nieufnością podejrzewając wszelkie  źródła informacji pochodzących z organów radzieckich. To właśnie dzięki niemu, archiwa te zaczęły "mówić". Arsenij Roginski był żądny wiedzy i to wiedzy udokumentowanej, zawsze opartej na archiwum. Przekazał każdemu z nas swoją pasję do tekstu, uważając jednak, że relacje świadków historii zebrane na ścieżkach życiowych kobiet i mężczyzn okresu sowieckiego były równie potrzebne i uzupełniające. Zaprosił nas tym samym do włączenia się i zmierzenia w najbardziej ludzkim wymiarem tragedii stulecia. « (Alain Blum i Catherine Gousseff, Cahiers du Monde russe, 59/2-3, kwiecień-wrzesień 2018, s.).

Alain Blum et Marta Craveri

PDF (42.38 KB) See MEDIA
Fermer

Arsenij Rogiński

Prezentowany tu wywiad z Arsenjem Rogińskim został przeprowadzony w ramach projektu "Sound Archives" 30 marca 2009 roku przez Martę Craveri w obecności Alaina Bluma i Sabine Breuillard. Jego tłumaczenie na język francuski zostało opublikowane w ramach hołdu złożonego mu w Cahiers du Monde russe, 59/2-3 kwietnia-września 2018, str.