Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

13
×

Juozas  EIDUKEVIČIUS


Juozas Eidukevicius urodził się w 1929 r. na Litwie. Rodzice jego posiadali 11 hektarów ziemi. Pracę na roli rozpoczął jak miał 14 lat. W 1948 r. został aresztowany wraz z ojcem i skazany na 25 lat łagru za działalnośc nacjonalistyczną, oskarżono go również za pomaganie Litwinom prowadzącym walkę z władzą radziecką.

Jego matka i siostra zostały zesłane rok później, o czym dowiedział się dopiero w 1955 r.  jego najpierw zesłano do na Daleką Północ do  Inty, a potem do Workuty. Pamięta dzień, w którym dotarli do łagru  wraz z innymi Litwinami. W tym łagrze więźniowie obawiali się przyjazdu tych „ faszystów”.

Grozili mu rozstrzelaniem, albowiem w dniu śmierci Stalina, kiedy zawyły syreny, odmówił stania na baczność. Wkrótce potem udało mu się zbiec z innym więźniem, Litwinem tak jak on, ale schwytano ich obydwu w okolicach Pechory. W 1953 r. uczestniczył w buncie więźniów w Workucie, który został krwawo stłumiony. 

W niedługim czasie po tym wydarzeniu zostaje przeniesiony do innego łagru na Syberii w rejonie Irkucka. W 1956 r. zostaje ogłoszona amnestia, ale nie do końca oczyszczony jest z zarzutów, ponieważ w Workucie postawił się brygadziście, który zabronił mu wstępu do ogrzewanego baraku i z którym doszło do rękoczynów. Został skazany za stosowanie przemocy i do dzisiaj nie został objęty amnestią.

W 1959 r. został zwolniony z łagru i podjął pracę w Bracku, mieście, które zaczęło szybko się rozwijać dzięki budowie elektrowni wodno-elektrycznej. Do dziś mieszka w malutkim miasteczku ssyberyjskim.

PDF (89.61 KB) See MEDIA
Fermer

Juozas Eidukiavičius

Szczegółówa biografia Juozasa Eidukiaviciusa

Juozas Eidukiavicius urodził się w 1929 r.  w rodzinie chłopskiej w małej wiosce na Litwie. Rodzice jego posiadali 11 hektarów ziemi. W 1939 r.  na Litwę wkraczają  Sowieci, a następnie Niemcy. Pracę na roli rozpoczął jak miał 14 lat. W 1944 r. wracają Sowieci i w 1948 r.  Juozas zostaje aresztowany wraz z ojcem i skazany na 25 lat łagrów za działalność nacjonalistyczną w myśl artykułu 58.1 i 58.11 kodeksu karnego, a potem dostaje kolejno domiar dwa razy po 5 lat. Oskarżony jest za pomaganie „leśnym braciom”, Litwinom, którzy prowadzą walkę przeciwko sowieckim władzom. Jego matka i siostra zostały zesłane w rok później, o czym dowiedział się dopiero w 1955 r. Najpierw zostaje zesłany na Daleką Północ do Inty. Pamięta  dobrze dzień, w którym dotarł do łagru  wraz z innymi Litwinami. W tym łagrze więźniowie obawiali się przyjazdu tych „ faszystów”. Przerzucany jest do pracy od kopalni do kopalni, do Inty, potem do Workuty, gdzie umiera jego ojciec.

Grożą mu rozstrzelaniem , albowiem w dniu śmierci Stalina, kiedy zawyły syreny, odmówił stania na baczność. Wkrótce potem, jeszcze w 1953 r. udało mu się zbiec z innym więźniem, tak jak on Litwinem.  Do ucieczki wykorzystali przedłużenie szybu, ale schwytano ich obydwu w okolicach rzeki Peczory.  Za karę zostaje dodatkowo skazany na 10 lat.   W tym samym roku, uczestniczy w słynnym strajku więźniów w Workucie, który został krwawo stłumiony i skierowany do innego łagru, gdzie warunki i dyscyplina są jeszcze bardziej surowe.  Niemniej jednak dzięki buntowi więźniów w Workucie warunki życia stały się nieco łagodniejsze.  Juozas skierowany jest z powrotem do łagru w Workucie w  1955 r. Stamąd wysłany zostaje do Anzeby w Ozierłagu, do ogromnego obozu na Syberii, leżącego między Tajszetem i Brackiem.

Władze ogłaszają amnestię w sierpniu 1956 r. i z Juozasa zdjęte są oskarżenia z różnych paragrafów artykułu 58 kodeksu karnego za popełnienie zbrodni polityczych. Niemniej jednak odsiaduje kolejne trzy lata w Workucie ponieważ postawił się brygadziście, który zabronił mu wstępu do ogrzewanego baraku podczas skrajnych mrozów. Wrzucony do izolatki i po odbyciu kary pobił tegoż właśnie brygadzistę  i z tego powodu został skazany za stosowanie przemocy z art 59.3 kodeksu karnego.  Po dzień dzisiejszy nie może znieść tego oskarżenia, nie został objęty w tej sprawie amnestią, nie może pojąć, że walka o przetrwanie i próba przeciwstawienia się okrucieństwu nie stanowią okoliczności łagodzych. 

Zostaje zwolniony z łagru w 1959 r. i zaczyna pracę przy budowie pierwszych wielkich budynków w Bracku, mieście, które się rozwija w dużym tempie w miarę jak postępuje  konstrukcja elektrowni wodno-elektrycznej. Następnie wyjeżdża do Nikileji, gdzie mieszka do dziś. Po wypuszczeniu z obozu chętnie wróciłby do rodzinnych stron, ale miał zakaz zamieszkania na Litwie.

Fermer

Wkroczenie Sowietów i deportacja

Fermer

Łagier

Juozas Eidukiavicius od 17 roku życia przebywał w kilku najcięższych łagrach byłego ZSRR ; na Dalekiej Północy, w łagrach kołymskich : Inta i Workuta. Był również więziony w Ozierłagu, w  jednym z  największych łagrów na Syberii w obwodzie Irkuckim, między  miastemTajszet i Brackiem, wzdłuż Bajkalsko-Amurskiej Magistrali Kolejowej (BAM), biegnącej na północ od Kolei Transsyberyjskiej i równoległej do niej.

Uczestniczył w strajku, w buncie, zbiegł z obozu, ale został schwytany i ponownie w nim osadzony.

Fermer

Uciekać z obozu !

Fermer

Bunt w Reczłagu