Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

38
×

Oswald  MAYER


Oswald Mayer urodził się 14 lutego 1941 roku. Jego ojciec Wiktor Mayer, Niemiec ze Spisza, był wyznania ewangelickiego. Pracował jako leśniczy. Jego matka jest słowacką katoliczką. Oswald miał siostrę i brata. Jego siostra została ochrzczona jako katoliczka, a on i jego brat jako ewangelicy. Językiem ojczystym Oswalda jest słowacki, ale mówi on również po niemiecku. Kilka dni po jego czwartych urodzinach, pod koniec lutego 1945 r., ojciec został siłą zabrany przez agentów NKWD, którzy przyszli po niego do miejsca pracy w lesie między Ždiarem a Tatrzańską Kotliną. Przyjechali z Javoriny przez Ždiar i skierowali się w stronę Białej Spiskiej[Spišská Belá]. Wiktor Mayer został przewieziony ze Białej Spiskiej do Lewoczy, następnie do Sanoka, a stamtąd pociągiem wysłany do ZSRR. Po deportacji ojca rodzina przeniosła się do domu należącego do ojca w Białej Spiskiej, w którym mieszka do dziś. Wszyscy niemieccy członkowie rodziny ze strony ojca zostali ewakuowani do Niemiec. Rodzina jego matki pozostała na Słowacji. Oswald został z rodziną matki i korespondował z krewnymi w Niemczech, którzy po utworzeniu NRD przenieśli się do Niemiec Zachodnich. Viktor Mayer został odnaleziony przez Amerykański Czerwony Krzyż w łagrze Nużal w Osetii Północnej na Kaukazie. Następnie został przeniesiony do obozu na Ukrainie na Zaporożu. Rodzina korespondowała z nim aż do jego śmierci 1 maja 1948 r., kiedy przebywał tym ostatnim obozie. Oswald Mayer pobierał naukę w szkole zawodowej w Žilinie. Następnie, w latach 60., został członkiem „Batalionów Pomocy Technicznej" (TAB) Armii Czechosłowackiej. Po 1989 r. badał sprawę deportacji ojca. Obecnie mieszka w Białej Spiskiej.

PDF (53.96 KB) See MEDIA