Solidarité Ukraine
INED Éditions. Sound Archives, European Memories of the Gulag

Теми

01
×

Модель спецпоселень


Сталінський режим здійснив понад ста депортацій, але найважливішою та найбільшою з них була перша, жертвами якої стали радянські селяни. У 1930–1931 рр. понад 1 800 000 «куркулів», підозрюваних у супротиві політики колективізації, було вислано з багатих та родючих областей до важкодоступних регіонів: на північ Європейської часини Росії, до Уралу, Сибіру та Казахстану.
Такі «спецпоселення були нічим іншим, як репресивною, примусовою колонізацією, що мала на меті поставити під контроль територію країни та знешкодити ворогів режиму. Йшлося про те, щоб «перевиховати» «ворогів», примусивши їх брати участь в освоєнні важкодоступних земель.
«Розкуркулення» призвело до створення системи «спецселищ» (у документах різних років зустрічаються також терміни «трудоселище», «спецпоселення»), яка, будучи типовим продуктом сталінського «великого перелому», у період з 1931 р. до кінця 1950-х років перетворилась на гігантську машину, на яку покладалось завдання керування «спецпоселенцями» («спецпереселенцями»). Представники цієї категорії були справжніми вигнанцями: позбавлені під час висилки усього майна, вони та їхні родини не мали права залишати спецпоселення, де мали працювати під наглядом коменданта НКВД. Виселка на спецпоселення вважалася безстроковою.  
Ця перша масова депортація стала експериментом, який дозволив створити модель для наступних сталінських репресій та відпрацювати механізми примусового переміщення населення.
На момент смерті Сталіна на території СРСР нараховувалось понад 2 800 000 спецпоселенців. Вони належали до 30 різних категорій, які були створені поступово, під час репресій, у відповідності до соціальних, етнічних, професійних, релігійних, політичних чи географічних критеріїв.

Текст: Hélène Mondon

PDF (71.41 КБ) See MEDIA
Fermer

Перші житла висланих селян

Представлені тут фотографії запозичені із пропагандистського альбому НКВД, що зберігається в Інформаційному центрі УВД Архангельської області. Відзначимо, що такі візуальні джерела з історії депортації є особливо рідкісними.
Цей альбом під назвою «Трудоселища Північної області та Комі АРСР у 1930–1931 рр.» містить понад 300 світлин, зробленими співробітниками НКВД на двох різних етапах: на початку депортації (1930–1931 рр.) та у 1936 р., коли була ухвалена «сталінська» конституція і проголошена перемога над ворогом. Ці фотографії є ілюстраціями до 11 тем, що розглядаються в альбомі: прибуття та облаштування, будівництво селищ, розорювання земель, скотарство, сільськогосподарські будови, праця, ремісничі промисли, культура та побут, школи, ясла та медичне обслуговування.  
Спираючись на традиції радянських секретних звітів, керівництво обласного НКВД вдалося до мови фотографії для того, щоб детально прозвітувати про успіхи, досягнуті за сім років у галузі примусової колонізації.
Ми не знаємо причин цієї внутрішньовідомчої пропагандистської акції. Подарунок до 20-річчя Жовтневої революції? Звіти, покликані підкреслити досягнення відповідних відділів та «вигородити» їхніх співробітників? Як би там не було, зміст цього послання зрозумілий: суворі, непривітні землі були освоєні, а вороги перевиховані.
Незважаючи на усю пропагандистську риторику, альбом не в змозі приховати найголовніше: неймовірно важкі умови, злидні та розгубленість спецпереселенців, яким доводилося не тільки зимувати у наметах та землянках, але й позувати перед об’єктивами катів.
Представлена тут добірка дозволяє простежити перебіг депортації та ознайомитися з першими житлами спецпереселенців.
Описи спираються на свідчення, отримані з альбому.

Fermer
Трудпоселенці на лісозаготівлі, 1938 р.
© ИЦ УВД Архангельской области
На знімку бригада мереживниць та вишивальниць Чурилівської нестатутної с/г артілі, 1936 р.
© Архів УВД Архангельської області
Деревообделочные мастерские, 1936.
© Архів УВД Архангельської області
Деревообробні майстерні. 1936
© Архів УВД Архангельської області
Трудпоселенці на виробничих роботах у лісі
© Архів УВД Архангельської області
Піонерські загони у школах трудоселищ
© Архів УВД Архангельської області
Діти трудпоселенців під час навчання, 1936
© Архів УВД Архангельської області
Актив трудоселищ, 1936
© Архів УВД Архангельської області
Вивчення рішень Надзвичайного VIII-го Всесоюзного З'їзду Рад.
© Архів УВД Архангельської області
Гуртки самодіяльності у трудоселищах, 1936
© Архів УВД Архангельської області
Так нині живуть трудпоселенці, 1936
© Архів УВД Архангельської області
12. БЕФОРТ А. Р.
© Архів УВД Архангельської області
13. ЛАВРЕНТЬЄВ А. П.
© Архів УВД Архангельської області

Чорно-біла радянізація

Цьому альбому НКВД, що ілюструє уявлення влади про те, як мала виглядати радянізація, не вистачає лише кольору (див. фотодобірку «Перші житла селян, висланих на Північ»). Назва альбому гранично ясна: «Трудові села – це школа виховання», але самі світлини ще красномовніші. У засланні, як і на волі, множаться колективи, і засланці працюють лише у бригадах, які були як чоловічі, так і жіночі. Альбом звеличує дух колективізму та гордість за механізацію праці. «Колишні куркулі» переймаються цінностями через членство у різних інтегрованих групах: шкільному класі, піонерському загоні, клубі активістів, які проводять засідання під пильним оком Сталіна, або гуртку музикантів-аматорів. Образ святково вдягненої родини, яка зібралася навколо накритого столу, слугує ідеальною алегорією соціального успіху. Не такі урочисті портрети засланих, які за успішне перевиховання та освоєння нового ремесла, нагородили званням «стахановець». Незвичні світлини невідомих на прізвища А. Р. Бефорт та А. П. Лаврентьєва, що схожі на фото в’язнів, наче зроблені одразу після арешту, видають руку НКВД. Підписи до фотографій запозичені із альбому НКВД. Три останніх підписи промовляють:

11. Вивчення рішень Надзвичайного VIII-го Всесоюзного З’їзду Рад. На знімку гурток трудпоселенців із вивчення рішень З'їзду під керівництвом коменданта (трудоселище «Соснівка» Плесецького р-ну).

12. БЕФОРТ А. Р. (свинарка нестатутної с/г артілі трудоселища «Німецький» вирощує до 14 поросят від одного опоросу).

13. Лаврентьєв А. П. (городник-садівник з трудоселища «Німецький». Лаврентьєв у 1936 р. районним виставкомом премійований 75 крб. за досягнення у городництві та плодівництва).

 

Fermer
Трудоселище Нормінга, Коношський район, Північний край, 1930–1931 рр.
© ІЦ УВД Архангельської області
Типовий будинок на дві родини у трудоселищах Північного краю, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Дитячий барак у спецселищі, Плесецький район, 1930 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Група учнів біля школи у трудселищі, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Лікарня у спецселищі, 1930 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Лікарня у спецселищі, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Роздача хліба «куркулям», Холмогорський район, 1930 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Магазин у трудоселищі, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Хлів під час будівництва спецселищ, 1930 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Хлів під час будівництва спецселищ, 1930 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Дігтярний завод у трудселищі, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області
Хлів у трудоселищі, 1937 р.
© ІЦ УВД Архангельської області

Естетика радянського прогресу

Репрезентації, пов’язані з радянськими досягненнями та технічним прогресом, не обмежуються гігантським проектами, гулагівськими будовами та сталінськими індустріальними комплексами.
Більш скромні досягнення також ставали «цеглинками», з яких складалося уявлення про прогрес, засвідчений цими невеличкими «оазами» радянської цивілізації посеред тайги.
Пропагандистський альбом НКВД, звідки походять ці світлини (див. фотодобірку «Перші житла селян, висланих на Північ»), інсценує радянський успіх, граючи на контрастах між хаосом 1930-х років і щасливими буднями нового села наприкінці десятиліття.
Представлені тут сільські установи (школа, лікарня, магазин, завод) мали свідчити про нормальне функціонування цих поселень для висланих селян, збудованих буквально на порожньому місці. Їхня презентація у цьому альбомі дозволяє краще зрозуміти, що саме влада вважала втіленням успіху.