Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

27
×

August  MATZ


August Matz urodził się na Słowacji 15 lipca 1922 r. w rodzinie czterodzietnej. Ojciec jego był rolnikiem, a matka zajmowała się domem.  Zaczął pracować w fabryce jednocześnie przyuczając się do zawodu stolarza, kiedy to w wieku 21 lat został powołany do armii niemieckiej w Spišská Ves. Zostaje skierowany do Hnilca do kopania okopów przed najazdem Armii Czerwonej. Udaje mu się uciec razem z kilkoma młodymi kolegami. Po wkroczeniu Sowietów zostaje oskarżony o posiadanie domów, które jakoby dostał od Niemców i skazany na zesłanie do Nuzalu na Kaukazie i na pracę w kopalni. Po czterech latach, zostaje zwolniony  w 1949 r. i odstawiony do Frankfurtu nad Odrą, do Niemiec Wschodnich i zatrudniony w hucie szkła. Z kilkoma znajomymi z łagru przechodzi nielegalnie granicę czeską. W Czechosłowacji zostaje zatrzymany i odbywa swoją karę pracując na służbie u jakiegoś sierżanta. W końcu udaje mu się powrócić na Słowację. Aktualnie mieszka w domu rencisty w Nálepkovie i ręcznie wykonuje piękne drewniane makiety, które zdobią cały ośrodek.

PDF (82.64 KB) See MEDIA
Fermer

Wojenne losy Augusta Matza

August Matz opowiada swoje wojenne losy.

Fermer

Wkroczenie "Rosjan" i aresztowanie

Wkraczają Sowieci. Wkrótce potem August Matz wywieziony jest w nieznanym kierunku na przymusowe roboty i nie wiadomo na jak długo

Fermer

Droga na Kaukaz

August Matz wywieziony jest konwojem kolejowym do obozu pracy na Kaukaz

Fermer

Powrót

August Matz wraca do domu przez Niemcy.