Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

23
×

Zofia  DANISZEWSKA


Zofia Daniszewska urodziła się w 1932 r. we wsi na Wołyniu, na ówczesnej polskiej Ukrainie. Po 1939 r., w obawie przed represjami sowieckimi, jej ojciec i dwaj bracia przekroczyli granicę i przeżyli okres wojny w rodzinnych stronach ojca, które były okupowane przez Niemców. Zofia, jej matka, siostra i młodszy brat zostali wypędzeni z domu przez ukraińskich sąsiadów i 10 lutego 1940 r. wywiezieni do ZSRR, do Gorki (Niżnyj Nowgorod). W maju 1940 r. jej matka zorganizowała tam kółko modlitewne, za co została skazana na łagier, do którego trafiła wraz z trójką dzieci.
Po amnestii w czerwcu 1941 r. przedostali się do Uzbekistanu, gdzie brat Zofii zaciągnął się do armii generała Andersa. Poległ w bitwie pod Monte Cassino, natomiast jej siostra zmarła podczas epidemii w obozie zgrupowania kadetów, do którego dołączyła. Schorowana matka oddała Zofię do polskiego sierocińca. Sierociniec został ewakuowany do Persji, a następnie do Afryki, gdzie młoda dziewczyna przeżyła "najpiękniejsze lata swojego życia"
Jej matce udało się wrócić do Polski przez Persję i Palestynę. Poruszyła niebo i ziemię, by odnaleźć córkę, pisała do Prezydenta RP na uchodźstwie i do królowej angielskiej, która sfinansowała powrót Zofii do Polski w lipcu 1947 roku.
Zofia dołączyła do swojej rodziny na wsi na Pomorzu. Mimo że w okresie kolektywizacji wsi polskiej na początku lat pięćdziesiątych odmówiono jej prawa do nauki w szkole średniej, dlatego też Zofia kontynuowała naukę w szkole wieczorowej we Wrocławiu, gdzie dołączyła do starszego brata i następnie pracowała jako księgowa. W latach dziewięćdziesiątych Zofia zaangażowała się w działalność Związku Sybiraków i założyła Klub „Baobab”, który skupia byłych podopiecznych polskich domów dziecka w Afryce, rozsianych po całym świecie.

PDF (149.41 KB) See MEDIA
Fermer

Изгнание из деревни в начале войны

 

Fermer

Wypędzeni z wioski na początku wojny

Fermer

Wyrok skazujący matkę

Fermer

Praca i wyżywienie w obozie

Fermer

Podróż po świecie z polskimi sierotami

Fermer

Starania matki o odnalezienie rodziny

Fermer

Długa podróż do Libanu, aby dołączyć do matki

Fermer

Powrót do Polski

Fermer

Edukacja i tematy tabu po powrocie do Polski