Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

62
×

Galina MIKELIONINĖ i Antas MIKELIONIS


Galina Titova-Mikelioninė urodziła się w 1934 r. w Błagowieszczeńsku. Jej ojciec, obywatel Chin, który pracował w sowieckich służbach bezpieczeństwa jako tłumacz, został aresztowany w 1938 roku, a matka Galiny, niepiśmienna sprzątaczka, wraz z piątką dzieci została deportowana. Kiedy został zwolniony w 1940 roku, ojciec Galiny wrócił do Chin i dołączył do rodziny, która w międzyczasie została uratowana przez chińską społeczność w regionie Amur. Jednak w 1952 roku rodzina została ponownie deportowana do Czermiekowa. Antanas Mikelionis (urodzony w 1931 r.) został deportowany wraz z rodzicami i trójką dzieci 25 marca 1949 r. jako zamożny chłop. Ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych w latach 30., pracował w kopalniach, otworzył tam nawet kino i wrócił na Litwę z pieniędzmi wystarczającymi na zakup gospodarstwa.

Antanas ukończył szkołę średnią w 1952 roku i został kierowcą. W tym samym roku, kopalnia w Czeremkowie proponuje mu naukę w szkole górniczej. Antanas rozpoczyna pracę jako wykwalifikowany technik w kopalni Czeremkowo. Jego życie staje się łatwiejsze. Uprawia sport jako amator w przedsiębiorstwie górniczym, następnie opuszcza kopalnię i zostaje nauczycielem sportu w kilku szkołach zawodowych w regionie.

Galina, sekretarka w sekcji Komsomołu, spotkała Antanasa w 1955 roku. Mieszkając w Czeremkowie, wydawało się jej naturalne, że chodzi na imprezy organizowane przez młodych zesłańców z Litwy. Rodzina Mikelionisów zostaje zwolniona w październiku 1956 r. i przygotowuje się do powrotu w następnym roku, ale Galinie, która jest młodą syberyjską ateistką nie udaje się zintegrować z litewskim społeczeństwem i do tego w religijnej rodzinie. Antanas i Galina wracają do Czeremkowa, gdzie pobierają się w 1957 roku.
W rodzinie toczy się dość swobodna dyskusja na temat doświadczeń i przeżyć związanych z deportacją i jej przyczyn. Rozmawiają na ten temat z synem Antanasem, Olegiem, urodzonym w 1961 roku.
Rodzina Mikelionisów została zrehabilitowana w 1988 roku.

Alain Blum et Irina Tcherneva

PDF (121.23 KB) See MEDIA
Fermer

Brak stygmatyzacji

Nie można powiedzieć, że pobyt na zesłaniu odcisnął piętno na synu Galiny Mikelioninė, jako konsekwencji jego statusu jako byłego specjalnego przesiedleńca, mimo że  jego litewskie nazwisko nie budziło wątpliwości co do jego pochodzenia na tych syberyjskich terenach. Być może jedynie wojsko nie przydzieliło go do jakiegoś lepszego oddziału z powodu jego przeszłości.

Fermer

Komsomołka i deportowany z Litwy

Galina Mikolienė była komsomołka z przekonania, ale to nie przeszkodziło jej wyjść za mąż za Antanasa, którego ojciec był wrogiem stalinizmu. Nie chciała jednak brać ślubu  kościelnego, a rodzina Antanasów, zwłaszcza kobiety namawiały ją, żeby się zgodziła. A dzisiaj tego żałuje!