Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

BioGrafie

52
×

Julia  JAKUBOWSKA


 

Julia Jakubowska urodziła się w 1932 r. w Wilnie w rodzinie robotniczej.  Ojciec jej i nastarszy  brat pracowali w fabryce wagonów. Po najeździe ZSRR na Kresy Wschodnie i włączeniu Wilna do Litewskiej SRR, rodzina Julii znajduje na krótko schronienie na wsi, skąd deportowani są na Ural.

Po ogłoszeniu amnestii latem 1941 r. przenoszą się do Uzbekistanu. Trafiają do kołchozu, a następnie do sowchozu, który zajmuje się uprawą tytoniu. Ojciec z bratem wyjedżają do Samarkandy z nadzieją znalezienia lepszych warunków życia. Julia już nigdy ich nie zobaczy. W tym samym czasie umiera jej mała siostrzyczka, a ona sama chora jest na malarię i cierpi z powodu niedożywienia. Kiedy ich matka idzie do szpitala, Julia z trzema pozostałymi siostrami umieszczona jest w polskim domu dziecka. W sierocińcu uczy się języka polskiego, albowiem jej ojczystym językiem jest jidysz.

Po powrocie do Polski w 1946 r. kilkakrotnie przebywa na leczeniu w szpitalu zanim rozpocznie dalszą naukę w Warszawie. Kończy Liceum Pedagogiczne i czynnie angażuje się w inicjatywy mające na celu przywrócenie kultury żydowskiej w Polsce. Otrzymuje stypendium i wyjeżdża na studia na wydziale historii w Moskwie. Po powrocie z ZSRR do Polski, wychodzi za mąż i do 1989 r. jest profesorem historii w jednym z warszawskich liceów.

 

PDF (83.71 KB) See MEDIA
Fermer

Rodzina i dzieciństwo

Audio available /

W tym fragmencie Julia przywołuje postać swojego ojca, który był działaczem związkowym i matkę, bardzo przywiązaną do tradycji żydowskiej.

Fermer

Wkroczenie Sowietów do Wilna

Audio available /

Julia relacjonuje reakcję mieszkańców Wilna po inwazji sowieckiej i ich niepewność co do dalszych losów miasta.

Fermer

Zmiana statusu: z uchodźców stają się wysiedleńcami, 1940-41

Audio available /

 

Po inwazji Wilna przez Sowietów, rodzina Julii znajduje schronienie na wsi, a następnie zostaje wysiedlona na Ural. Julia zrozumiała, że Niemcy hitlerowskie napadły na ZSRR widząc płaczące swoje rosyjskie koleżanki i kolegów.

 

Fermer

Życie w Uzbekistanie

Audio available /

W tym fragmencie Julia opowiada o warunkach życia w uzbeckim kołchozie i o obcowaniu z miejscową ludnością.

Fermer

Tatarzy krymscy na zesłaniu

Audio available /

W Azji Centralnej Julia odkrywa inne narodowości deportowane tak jak i ona.

Fermer

Powrót

Audio available /

 

Julia opowiada historię członków swojej rodziny, rozdzielonych jednych od drugich podczas i po przymusowym wysiedlaniu w głąb ZSRR.